USTROJSTVO OPĆINE DARDA

Općina Darda je jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije. Općina se sastoji od izvršnog tijela kojeg čine Načelnik Općine Darda i Zamjenici načelnika Općine Darda, predstavničkog tijela kojeg čini Općinsko vijeće Općine Darda, te operativnog tijela koje obavlja poslove javne službe, a čini ga Jedinstveni upravni odjel Općine Darda. Općina Darda u svom sastavu ima i Vlastiti komunalni pogon koji obavlja poslove održavanja komunalne infrastrukture u Općini Darda.

NAČELNIK OPĆINE DARDA

ANTO VUKOJE (HDZ)

ZAMJENIK NAČELNIKA OPĆINE DARDA

PETAR MARIJANAC

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DARDA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

MIRNA PRUSINA (HDZ)

VIJEĆNICI U OPĆINSKOM VIJEĆU

Ivan Šumanovac (HDZ) ••• Tamara Pintar (HDZ)•••Krunoslav Vujević (HDZ)•••Franjo Čičak (HDZ)•••Filip Đerđ (HDZ)

Josip Sambolec (HSU)•••Renato Kovač (HNS)•••Jelena Poznić (SDSS)•••Radovan Gotovac (SDSS)

Goran Kusić (DSS)•••Drago Rašperger (SDP)•••Ivan Hodak (Nezavisni)

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DARDA

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

ANTONIO BRANILOVIĆ, dipl.iur.

VIŠI SAVJETNIK – TAJNIK

IVANA BANDOV PAULIĆ, dipl.iur.

ADMINISTRATIVNI REFERENT

KRISTINA KUTI

REFERENT ZA FINACIJE I PRORAČUN

ANITA ĐURĐEVIĆ

REFERENT ZA PROJEKTE

DAVOR MARUŠIĆ

RAČ. REFERENT – BLAGAJNIK

BRANKA KLJUČARIĆ

REFERENT ZA TURIZAM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SILVANA GOLUB KOSTOLANOVIĆ

REFERENT ZA MAT. KNJIGOVODSTVO

MARIO POSAVEC

VODITELJ POSLOVA NAMJEŠTENIKA

KREŠIMIR PEJIĆ