PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Za projekt Biciklistička staza u Općini Darda s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost Projekta je 3.507.991,92 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 2.139.308,05 HRK.

Osnovni cilj projekta je izgradnja i unaprjeđenje biciklističkih prometnica na području općine Darda i šire okolice koji su dio Urbane aglomeracije Osijek. Izgradnja i unaprjeđenje biciklističke staze na spomenutom području planirana je s ciljem omogućavanja sigurne i jednostavne upotrebe bicikala , što bi smanjilo broj lokalnih putovanja izvršenih osobnim motornim vozilom, povećao udio lokalnih putovanja biciklom i javnim prijevozom.

Planiranom biciklističkom stazom postići će se bolja povezanost udaljenih mjesta od centra Darde. U prilog tome ide i izgradnja druge dionice koja je planirana, ali ne i obuhvaćena ovom prijavom, kroz ulicu Sv. Ivana Krstitelja kao poveznica ove biciklističke staze i novoizgrađene koja prolazi centrom Darde.

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE

Biciklistička staza u Općini Darda KK.07.4.2.16.0006

Korisnik: Općina Darda

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja 2,7 km biciklističke staze.

Osnovni cilj projekta je izgradnja i unaprjeđenje biciklističkih prometnica na području općine Darda i šire okolice koji su dio Urbane aglomeracije Osijek. Izgradnja i unaprjeđenje biciklističke staze na spomenutom području planirana je s ciljem omogućavanja sigurne i jednostavne upotrebe bicikala , što bi smanjilo broj lokalnih putovanja izvršenih osobnim motornim vozilom, povećao udio lokalnih putovanja biciklom i javnim prijevozom.

Planiranom biciklističkom stazom postići će se bolja povezanost udaljenih mjesta od centra Darde. U prilog tome ide i izgradnja druge dionice koja je planirana, ali ne i obuhvaćena ovom prijavom, kroz ulicu Sv. Ivana Krstitelja kao poveznica ove biciklističke staze i novoizgrađene koja prolazi centrom Darde.

Rezultati projekta: izgrađeno 2,7 km biciklističke staze.

Financiranje: Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:  3.507.991,92 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 2.139.308,05 HRK

Razdoblje provedbe projekta: započinje stupanjem Ugovora na snagu 03. 09. 2019. i traje 24 mjeseca

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt