Poštovani, ovom prilikom Vas pozivamo na jednodnevni edukativni seminar koji se organizira za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge, odnosno članove udruga koji rade na administrativno-računovodstvenim poslovima. Tema seminara je:

“Nove zakonske regulative s aspekta dodjele proračunskih sredstava udrugama i zakonitosti poslovanja”

Cilj seminara je upoznati JL(R)S s novim zakonskim regulativama radi povećanja nadzora nad radom udruga i namjenskim trošenjem sredstava, te definiranje kriterija dodjele sredstava i načina podnošenja izvještaja od strane udruga.

Seminar se održava:

24.11.2014. u 10:00 sati / HOTEL SILVER, Martina Divalta 84, OSIJEK
25.11.2014. u 09:00 sati / HOTEL HOLIDAY, Jankomir 27, ZAGREB
26.11.2014. u 09:00 sati / NARODNO UČILIŠTE, Školjić 9, RIJEKA
27.11.2014. u 09:00 sati / ŽUPANIJSKA KOMORA ZADAR, Špire Brusine 16, ZADAR
28.11.2014. u 09:00 sati / OPĆINA STON, Trg kralja Tomislava 1, STON
Molimo da svoj dolazak na seminar i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavnicom i pošaljete na adresu e-pošte: abenjak@ekovet.hr
Za sve dodatne informacije možete se obratiti gđi. Andrijani Benjak na broj telefona 032/619-520.
Prijavnicu preuzmite OVDJE.
EKO-VET TIM