Vijeće mađarske manjine1 Vijeće mađarske manjine 2

Vijeće romske manjine1 Vijeće romske manjine 2

Vijeće srpske manjine1 Vijeće srpske manjine 2