U prostorijama Gradske četvrti Gornji grad održana je prva sjednica Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Osijek, za čijeg predsjednika je izabran Leon Žulj, gradonačelnik Valpova i zastupnik u Hrvatskom saboru.
Urbanu aglomeraciju Osijek čini 19 jedinica lokalne samouprave: tri grada (Osijek, Belišće i Valpovo) i 16 općina (Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Tordinci, Vladislavci i Vuka).

Zagreb, Split, Rijeka, Slavonski Brod, Zadar i Pula, dakle gradovi s više od 50 tisuća stanovnika, imaju na raspolaganju 345 milijuna eura namijenjenih održivom urbanom razvoju preko integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), od čega će aglomeraciji Osijek pripasti 44 milijuna eura.
Kako bi se utvrdili prioriteti i najbolji projekti u koje se trebaju uložiti ova sredstva, predstavnici svih 19 jedinica lokalne samouprave potpisali su Sporazum o suradnji jedinica lokalne samouprave u izradi i provedbi Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek 2016- 2020.

U sklopu sporazuma konstituirano je i Partnersko vijeće kojega čini 39 članova iz svih jedinica lokalne samouprave čiji će zadatak biti pripremiti najbolje projekte s područja zaštite kulturne baštine, socijalnih programa, gospodarskih programa, obrazovanja i poslovne infrastrukture, koji će imati dugoročni održivi i razvojni učinak na grad Osijek i njegovu bližu okolinu.

Svi prijedlozi članova aglomeracije uvrstit će se na indikativnu listu nakon čega će biti izabrati najbolji koji idu na potvrđivanje u Vladu. Cijeli postupak mora biti dovršen do 15. srpnja, nakon čega kreće konkretizacija predloženih projekata.

Novac iz EU-a bit će na raspolaganju do 2020. godine, a gradonačelnik Ivica Vrkić izrazio je nadu kako će aglomeracija uspjeti povući sva predviđena sredstva. Naglasio je kako se za tih 44 milijuna eura aglomeracija Osijek neće morati natjecati, ali će morati osigurati nominaciju najboljih projekata koji će trajno podići kvalitetu života ljudi na ovom području.

Više na: Youtube

darda1

darda2

darda3

darda4