KONTAKTIRAJ NAS PUTEM E-POŠTE

Naši djelatnici uvijek su vam na raspolaganju i odgovoriti će na svaki vaš upit u najkraćem mogućem roku!

Upiti se postavljaju putem obrasca s desne strane! Pri slanju poruke naznačiti na koga se odnosi! Odgovori se dostavljaju na adresu e-pošte koju ste naveli u obrascu!

  PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

  zgrada-opcine-dardaTemeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednaki način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su jednaki u njegovu ostvarivanju.

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Pravo na pristup informacijam u Općini Darda opisano je u Obavijesti o pravu na pristup informacijama i Odluci o imanovanju službenika za informiranje.

  Pravo na pristup informacijama moguće je ostvariti osobno usmenim putem, telefonom, telefaksom, e-poštom ili pismeno na propisanim obrascima koje možete preuzeti klikom na odgovarajuću poveznicu.

  Naziv akta Poveznica za preuzimanje
  Zahtjev za pristup informacijama  
  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  
  Zahtjev za dopunu/ispravak informacije  
  Obavijest o informiranju  
  Odluka o imenovanju službenika za informiranje  
  Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu  
  Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu  
  Izvješće o provedenom savjetovanju – Strategija turizma