Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić sa danom 20. srpnja 2023. godine proglasio je stanje prirodne nepogode – tuča na području gradova Belišće i Donji Miholjac te općinama Bilje, Čeminac, Darda, Jagodnjak, Podravska Moslavina i Viljevo za štete nastale na sljedećoj imovini: građevine, oprema, višegodišnji nasadi, poljoprivredna proizvodnja – prinos i ostala dobra.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su imale štetu na građevinama, opremi, višegodišnjim nasadima, poljoprivrednoj proizvodnji – prinos i ostala dobra, da u roku od od 8 dana od proglašenja elementarne nepogode, odnosno do 28. srpnja 2023. godine dostave prijavu štete Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda osobno u prostorijama Općine Darda u Dardi, Sv.I. Krstitelja 89, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, odnosno e-poštom na adresu opcina@darda.hr

Napominjemo kako se prijave podnesene temeljem objave za donošenje prve procjene o šteti ne smatraju prijavom štete, nego su se koristile za sagledavanje obujma štete i podnošenje zahtjeva za proglašenje elementarne nepogode. Svi koji su podnijeli prijavu štete temeljem poziva za prvu procjenu štete moraju podnijeti službenu prijavu štete sa kompletnom dokumentacijom!

Prijava štete podnosi se na propisanom PN obrascu, a uz prijavu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice i OIB (ukoliko OIB nije naveden na osobnoj iskaznici)
 2. dokumentaciju o vlasništvu ili korištenju oštećene imovine (vlasnički list za građevine i poljoprivredne površine, ugovor o zakupu, prometna dozvola itd.)
 3. potpisanu izjavu o osiguranju (molimo ne prijavljivati imovinu osiguranu putem osiguravajućih društava)
 4. presliku kartice tekućeg ili žiro računa
 5. potpisanu privolu o korištenju osobnih podataka

Pravne osobe osim gore navedene dokumentacije moraju priložiti i slijedeću dokumentacije:

  1. izvadak iz sudskog registra
  2. presliku osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi
  3. za poljoprivrednike list B iz ARKOD sustava

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt