strategija turizma

Općina Darda ovim putem poziva predstavnike zainteresirane javnosti predlagatelje/nositelje projekata da dostave svoje prijedloge projekata /projektnih ideja za izradu Strategije razvoja turizma Općine Darda 2018. – 2022., slanjem popunjenog obrazca na mail opcina@darda.hr, do 25. veljače 2019. godine.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom razvoja turizma Općine Darda 2018. – 2022. su slijedeći:
– utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020., a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
– stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-turističkim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
– stvaranje podloge za pripremu i aplikaciju projekata prema EU i drugim fondovima,
– stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,
– stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša.

Svoje prijedloge predstavnici zainteresirane javnosti mogu podnijeti na propisanom obrascu koji možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta.

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt