Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije dostavio je podnositeljima zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2014. godine, zaključke kojim ih je pozvao da do 1. srpnja 2014. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili produže rok za dostavu dokumentacije. Kako se oko 3300 podnositelja zahtjeva nije odazvalo zaključcima ovog Upravnog odjela, ispunjene su zakonske pretpostavke za odbijanje njihovih zahtjeva. Obzirom da je svrha i cilj Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13) ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada po pojednostavljenom postupku i uz smanjenje troškova podnositelja zahtjeva, ovaj Upravni odjel poziva podnositelje koji se nisu odazvali zaključcima da najkasnije do 1. ožujka 2015. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili podnesu zamolbu za produženje roka za dostavu dokumentacije. Ukoliko se podnositelji zahtjeva ne odazovu ovom pozivu, ovaj Upravni odjel će odbiti njihove zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, u kojem slučaju podnositelji zahtjeva gube pravo na ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Napominjemo da se ovaj poziv odnosi isključivo na podnositelje koji se nisu uopće odazvali pozivima ovog Upravnog odjela niti su zatražili produženje roka.
Adrese mjesta rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo:
– Osijek, Europske avenije 11
– Beli Manastir, Trg Slobode 32
– Donji Miholjac, Vukovarska 1
– Đakovo, Pape Ivana Pavla II. 4
– Našice, Trg dr. F. Tuđmana 7
– Valpovo, K. P. Krešimira IV 1