Na temelju članka 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj: 20/18, 115/18, 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda, KLASA: 320-02/20-01/6, URBROJ: 2100/03-20-01/2 Općinskog vijeća Općine Darda od 27. veljače  2020. godine (“Službeni glasnik Općine Darda” broj 2/20)  objavljen je  Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda KLASA: 320-02/20-01/6, URBROJ: 2100/03-20-01/3, na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Općine Darda dana 02. ožujka 2020. godine. Navedeni Javni natječaj je odgođen do daljnjega dana 24. ožujka 2020. godine zbog situacije s korona virusom.

Općinsko vijeće Općine Darda je na 27. sjednici, održanoj 03. lipnja  2020. godine, donijelo Odluku o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda kojom se poništava javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda i Odluku o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda, na temelju koje se ponovno  raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda, u cijelosti sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda KLASA: 320-02/20-01/6, URBROJ: 2100/03-20-01/2 od 27. veljače 2020. godine (Službeni glasnik Općine Darda broj 2/20).

Slijedom navedenoga Općinsko vijeće Općine Darda objavljuje PONOVLJENI Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja  s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalazi se u tablici 1. i tablici 2. ovog Javnog natječaja.

Tekst predmetnog Javnog natječaja objavljen je na mrežnoj stranici Općine Darda www.darda.hr i oglasnoj ploči Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Darda, 31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89,  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Darda, odnosno od 04. lipnja  do 03. srpnja 2020. godine.

U tablici ispod teksta možete preuzeti sve potrebne propise i obrasce za prijavu na natječaj.

Naziv akta Poveznica za preuzimanje
Natječaj za zakup zemljišta  
Obrazac ponude  
Izjava o podmirenju obveza  
Izjava o povezanosti  
Izjava o korištenju osobnih podataka  
Izjava o korištenju zemljišta  
Obrazac gospodarskog programa  
Pravilnik o gospodarskom programu  
Pravilnik o provođenju natječaja za zakup zemljišta  
Uredba o cijeni zakupa poljoprivrednog zemljišta  
Zakon o poljoprivrednom zemljištu  

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt