Nakon provedenog postupka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda, od strane Ministarstva poljoprivrede došlo je novo tumačenje primjene odredbe o maksimumu poljoprivrednog zemljišta koje jedna fizička ili pravna osoba može dobiti u zakup. Prema navedenom tumačenju predmetna odredba odnosi se samo na poljoprivredno zemljište koje je dano u zakup temeljem trenutno važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu 2018. godine, dok se površine koje fizičke i pravne osobe imaju u zakupu prema ugovorima sklopljenim prije 2018. godine ne uračunavaju u predmetni maksimum.
S obzirom da je u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Darda maksimum određen na 183 hektara baš iz razloga što određene pravne osobe trenutno imaju sklopljene ugovore na toliku površinu, a sve kako se ti ugovori ne bi morali revidirati, gore navedenim tumačenjem u zabludu su dovedeni i članovi povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta, članovi Općinskog vijeća Općine Darda, a napose sudionici u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
Uvažavajući sve navedeno, natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH je poništen i pokrenut je postupak izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Darda na način da se maksimum površine koju jedna fizička ili pravna osoba može dobiti u zakup smanji na 30 ha.

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt