TEKUĆE OBAVIJESTI IZ OPĆINE DARDA

Obavijest o nesukladnosti uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz individualne vodoopskrbe

Ispitivanjem uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz individualnih bunara u naselju Karašica (od 3. ožujka 2023. godine) utvrđene su NESUKLADNOSTI rezultata analize s maksimalno dopuštenim koncentracijama (MDK) koje su propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 36/20) zbog mikrobioloških i fizikalno-kemijskih onečišćenja.

S obzirom na to da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika, voda iz navedenih bunara ne preporučuje se za ljudsku potrošnju. Mještanima naselja Karašica preporučuje se osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potrošnju na neki drugi način (cisterne, galoni s vodom i sl.). Klikom na poveznicu ispod možete pristupiti službenoj obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

OBAVIJEST O POTICAJU ZA NOVOOTVORENE TVRTKE, OBRTE I JEDNOSTAVNA DRUŠTVA

Općina Darda potiče otvaranje novih tvrtki i obrta na području Općine Darda. Uvjet za ostvarivanje prava na poticaj jest otvaranje tvrtke ili obrta u 2022. godini, te da je sjedište tvrtke ili obrta na području Općine Darda. Cjelokupan tekst odluke možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Vrsta zahtjeva Preuzimanje obrasca
Prijava štete od elementarne nepogode
Zahtjev za korištenje kino sale
Zahtjev za dodjelu potpore za novorođeno dijete
Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva
Zahtjev za korištenje razglasa
Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Prijava nepropisno odbačenog otpada

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

USLUGE VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE DARDA

Cijena usluge iznosi 305 kuna s PDV-om po radnom satu stroja! Usluga se vrši po prethodnom dogovoru s komunalnim redarom!

Cijena usluge iznosi 120 kuna s PDV-om za svaki pojedinačni odvoz. Uslugu je potrebno prethodno dogovoriti!

POŠALJI UPIT