TEKUĆE OBAVIJESTI IZ OPĆINE DARDA

DONESENA ODLUKA O IZRADI VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE DARDA

Općina Darda donijela je odluku o izradi VI. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Darda. Cjelokupan tekst odluke možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Preuzmi odluku

OBAVIJEST O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA STANOVANJE

Općina Darda obavještava sve potencijalne korisnike prava na pomoć za stanovanje, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, da se zahtjevi za ostvarivanje pomoći u 2022. godini mogu podnijeti od 15. ožujka 2022. godine do 15. lipnja 2022. godine.

Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje moraju priložiti presliku rješenja o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu izdanog od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb i presliku računa za osnovne režije iz mjeseca koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva.

OBAVIJEST O POTICAJU ZA NOVOOTVORENE TVRTKE, OBRTE I JEDNOSTAVNA DRUŠTVA

Općina Darda potiče otvaranje novih tvrtki i obrta na području Općine Darda. Uvjet za ostvarivanje prava na poticaj jest otvaranje tvrtke ili obrta u 2022. godini, te da je sjedište tvrtke ili obrta na području Općine Darda. Cjelokupan tekst odluke možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Preuzmi odluku
Vrsta zahtjeva Preuzimanje obrasca
Prijava štete od elementarne nepogode
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje kino sale
Preuzmi obrazac
Zahtjev za dodjelu potpore za novorođeno dijete
Preuzmi obrazac
Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje razglasa
Preuzmi obrazac
Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Preuzmi obrazac
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Preuzmi obrazac
Prijava nepropisno odbačenog otpada
Preuzmi obrazac

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Pilot projekt

USLUGE VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE DARDA