sufinanciranje-udruga

Dana 06. prosinca 2019. godine objavljen je javni natječaj za sufinanciranje udruga i športskih klubova koji djeluju na području Općine Darda iz proračuna Općine Darda za 2019. godinu.  Napominjemo da će sredstva biti dodijeljena samo onim udrugama koje se prijave na predmetni natječaj i koji dostave svu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju. Ukoliko bude više prijava od raspoloživog iznosa i predmnijevanog broja zahtjeva, prioritet će imati udruge sa sjedištem u Općini Darda i udruge koje su ostvarile više društveno korisnih projekata u protekle dvije godine. Sve prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima, bez cjelokupne dokumentacije, bez obrazloženog programa/projekta, bez dostavljenih dokaza ili dostavljene nakon roka biti će odbačene i neće se uzeti u razmatranje prilikom donošenja odluke o dodjeli sredstava.

Predmetni natječaj izrađen je sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Isto tako, Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Darda uređeni su svi detalji predmetnog natječaja kao i način vrednovanja prijavljenih programa/projekata. Sredstva su unaprijed razdijeljena unutar tri prioritetna područja (kultura, sport te socijalna zaštita i razvoj gospodarske djelatnosti), te će svaka udruga morati naznačiti unutar kojeg prioritetnog područja aplicira za sredstva.

Za prijavu na natječaj mogu se koristiti isključivo obrasci koje možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta. Svi obrasci moraju biti ispunjeni i predani zajedno s prijavom na natječaj.

Natječaj je otvoren do 10. siječnja 2020. godine. Sve prijave dostavljene nakon isteka natječaja neće se uzeti u razmatranje!

Javni natječaj, obrasce kao i cjelokupnu zakonsku i podzakonsku regulativu možete preuzeti u tablici ispod.

VRSTA AKTA POVEZNICA ZA PREUZIMANJE
Natječaj za dodjelu sredstava
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac prijave
Obrazac proračuna projekta/programa
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Odluka o načinu raspoređivanja sredstava
Pravilnik o financiranju udruga

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt