sufinanciranje-udruga

Dana 22. studenog 2016. godine objavljen je javni natječaj za sufinanciranje udruga i športskih klubova koji djeluju na području Općine Darda iz proračuna Općine Darda za 2017. godinu. Obavještavamo sve udruge i športske klubove da više ne dostavljaju prijedloge programa i zahtjeve za uvrštenje u proračun Općine Darda na starim obrascima jer se oni više neće uzimati u obzir prilikom donošenja odluke o raspodjeli sredstava. Napominjemo da će sredstva biti dodijeljena samo onim udrugama koje se prijave na predmetni natječaj i koji dostave svu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju. Ukoliko bude više prijava od raspoloživog iznosa i predmnijevanog broja zahtjeva, prioritet će imati udruge sa sjedištem u Općini Darda i udruge koje su ostvarile više društveno korisnih projekata u protekle dvije godine. Sve prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima, bez cjelokupne dokumentacije, bez obrazloženog programa/projekta, bez dostavljenih dokaza ili dostavljene nakon roka biti će odbačene i neće se uzeti u razmatranje prilikom donošenja odluke o dodjeli sredstava.

Predmetni natječaj izrađen je sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Isto tako, Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Darda uređeni su svi detalji predmetnog natječaja kao i način vrednovanja prijavljenih programa/projekata. Uz javni natječaj, novina je i da su sredstva unaprijed razdijeljena unutar tri prioritetna područja (kultura, sport te socijalna zaštita i razvoj gospodarske djelatnosti), te će svaka udruga morati naznačiti unutar kojeg prioritetnog područja aplicira za sredstva.

Za prijavu na natječaj mogu se koristiti isključivo obrasci (opisni obrazac i obrazac proračuna) koje možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta. U opisnom obrascu potrebno je upisati cjelokupan program i sve planirane aktivnosti tijekom 2017. godine. Ukoliko udruga ima pojedinačne projekte, kao organiziranje javnih manifestacija, svaki taj projekt potrebno je pojedinačno obrazložiti. U obrascu proračuna potrebno je navesti sva planirana sredstva za 2017. godinu s rasčlambom na tekuće troškove i financiranje svakog pojedinog projekta.

Natječaj je otvoren 30 dana, odnosno do 22. prosinca 2016. godine. Sve prijave dostavljene nakon isteka natječaja neće se uzeti u razmatranje!

Javni natječaj, obrasce kao i cjelokupnu zakonsku i podzakonsku regulativu možete preuzeti u tablici ispod.

VRSTA AKTA POVEZNICA ZA PREUZIMANJE
Natječaj za dodjelu sredstava
Opisni obrazac za prijavu na natječaj
Obrazac proračuna programa/projekta
Pravilnik o financiranju javnih potreba
Odluka o načinu raspodjele sredstava
Zakon o udrugama
Uredba o financiranju udruga

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

PIŠITE NAM

Dostavite nam vijest ili obavijest o događanju u Općini Darda i mi ćemo ju objaviti!