sjetva

Zaključivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Zagrebačkom bankom u kreditiranju proljetne sjetve i stočarske proizvodnje, Osječko-baranjska županija osigurala je povoljna financijska sredstva za poljoprivrednike, a to je jedan od bitnih čimbenika za njihovo poslovanje, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka.

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije.

Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi. Ukupni kreditni potencijal prema predloženoj kreditnoj liniji je 5.000.000,00 kuna.

Najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 kuna, a najviši iznos pojedinačnog kredita je 1.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos pojedinačnog kredita za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov iznosi 250.000,00 kuna, dok za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kuna po grlu i za nabavu grla za tov svinja 400,00 kuna po grlu.

Krediti se odobravaju u kunama. Redovna kamatna otplate kredita je trezorski zapis na 91 dan plus 5,0 postotni poen godišnje, promjenjiva. Vrijednost trezorskih zapisa na 91 dan ostvarena na posljednjoj aukciji prije početka kvartala primjenjuje se u tom kvartalu. Osječko-baranjska županija uključuje se u subvencioniranje redovne kamatne stope s dva postotna poena uz mogućnost uključivanja jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije u dodatno subvencioniranje kamatne stope korisnicima kredita s njihovog područja sukladno njihovoj procjeni i odluci. Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne redovne kamatne stope.
Sve potrebne obrasce i izjave možete pronaći na slijedećoj stranici Osječko-baranjske županije: http://www.obz.hr/index.php/krediti-u-poljoprivredi

Podijeli vijest na društvenim mrežama!