Općina Darda, Jedinstveni upravni odjel, na temelju Odluke Načelnika Općine Darda o raspisivanju javnog poziva za prijem vježbenika u JUO Općine Darda, KLASA: 112-03/16-01/10, URBROJ: 2100/03-16-01/1, od 22. travnja 2016. godine i Plana prijema polaznika stručnog osposobljavanja u Općinu Darda za 2016. godinu objavljuje
JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Darda
temeljem mjere ”Rad i staž i prijevoz”, u trajanju od 12 mjeseci za nekoliko radnih mjesta.(natječaj završen 10. svibnja 2016.)