Javna rasprava s javnim uvidom trajat će (15) dana u vremenu od 30.09.2022. godine do 14.10.2022. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostoriji Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, svakim danom od 8,00 do 14,00 sati. Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana dana 06.10.2022. godine u 11.00 sati u prostoriji Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,

– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,

– uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Darda, 31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općinskom načelniku Općine Darda, na adresu: 31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, ili na adresu elektroničke pošte opcina@darda.hr najkasnije do 14.10.2022. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

U Dardi, 22. rujna 2022. godine

Prijedlog izmjena plana možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta.

NAČELNIK OPĆINE DARDA