JAVNA NABAVA ZA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KUĆA U ROMSKOM NASELJU, DJEČJEG IGRALIŠTA I SPORTSKOG IGRALIŠTA ( igralište za rukomet/mali nogomet/košarku) I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Općina Darda provodi postupak javne nabave usluga male vrijednosti za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kuća u romskom naselju, dječjeg igrališta i sportskog igrališta ( igralište za rukomet/mali nogomet/košarku ) koordinatora zaštite na radu.

Cjelokupnu dokumentaciju o nabavi možete preuzeti klikom na poveznicu.

Preuzmi dokumentaciju

Projekt “Izgradnja romskih kuća”

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Projekt “Izgradnja romskih kuća”

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova male vrijednosti

Kulturni centar roma Baranje

Javni naručitelj Općina Darda priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Izgradnja romskih kuća.”

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 101/17) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17), Općina Darda kao naručitelj u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik radova, tehnički opis i pripadajuću projektnu dokumentaciju.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, najkasnije do 27. prosinca 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak.

Dokumentacija
Obavijest o prethodnom savjetovanju
Preuzmi
Nacrt dokumentacije o nabavi
Preuzmi
Građevinske dozvole
Preuzmi
Projekti prvih 20 kuća – Respect-ing
Preuzmi
Projekti slijedećih 47 kuća – Planum projekt
Preuzmi
Projekti preostalih kuća – Planum projekt
Preuzmi
Projekt rukometnog igrališta
Preuzmi
Projekt dječjeg igrališta
Preuzmi
Troškovnik
Preuzmi

Obavijest o pokretanju postupka javne nabave za projekt “Opremanje dječjeg vrtića “Radost” u Dardi”

Općina Darda pokrenula je otvoreni postupak javne nabave za projekt “Opremanje dječjeg vrtića “Radost” u Dardi. Postupak javne nabave provodi se elektroničkim putem u elektroničkom oglasniku javne nabave. Radi lakšeg pristupa dokumentaciji, istu možete preuzeti i u tablici ispod.

Dokumentacija
Dokumentacija o javnoj nabavi
Preuzmi
Izvedbeni projekti