PROŠIRENJE INDUSTRIJSKE ZONE DARDA

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU PROŠIRENJE INDUSTRIJSKE ZONE – DARDA KK.03.1.2.18.0003

 

Korisnik: Općina Darda

Opis projekta:  Općina ulaže u proširenje postojeće industrijske zone „Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva“ (koja je u ovom trenutku u potpunosti popunjena) s ciljem povećanja kapaciteta i kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture, unapređenja poduzetničke aktivnosti te zaposlenosti u poduzetništvu.

Osnovni cilj projekta je proširenje postojeće industrijske zone odnosno zainteresiranim poduzećima i poduzetnicima staviti na raspolaganje nove parcele i komunalnu infrastrukturu što će izravno doprinijeti poslovnoj uspješnosti, zaposlenosti, inovativnosti i održivosti MSP-a na ovom području.

Specifični cilj projekta jest omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva

Rezultati projekta: izgrađena cesta i komunalna infrastruktura u proširenoj industrijskoj zoni u Dardi duljine 4790 m2

Financiranje: Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:  2.376.053,83 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 2.019.645,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.06.2021. godine do 01.06.2022. godine

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT PROĐIRENJE INDUSTRIJSKE ZONE – DARDA KK.03.1.2.18.0003

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Proširenje industrijske zone u Dardi  s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost Projekta jest 2.376.053,83 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 2.019.645,75 HRK, odnosno 85%.

Općina ulaže u proširenje postojeće industrijske zone „Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva“ (koja je u ovom trenutku u potpunosti popunjena) s ciljem povećanja kapaciteta i kvalitete poduzetničke poslovne infrastrukture, unapređenja poduzetničke aktivnosti te zaposlenosti u poduzetništvu. Specifični cilj projekta je omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE

Biciklistička staza u Općini Darda KK.07.4.2.16.0006

Korisnik: Općina Darda

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja 2,7 km biciklističke staze.

Osnovni cilj projekta je izgradnja i unaprjeđenje biciklističkih prometnica na području općine Darda i šire okolice koji su dio Urbane aglomeracije Osijek. Izgradnja i unaprjeđenje biciklističke staze na spomenutom području planirana je s ciljem omogućavanja sigurne i jednostavne upotrebe bicikala , što bi smanjilo broj lokalnih putovanja izvršenih osobnim motornim vozilom, povećao udio lokalnih putovanja biciklom i javnim prijevozom.

Planiranom biciklističkom stazom postići će se bolja povezanost udaljenih mjesta od centra Darde. U prilog tome ide i izgradnja druge dionice koja je planirana, ali ne i obuhvaćena ovom prijavom, kroz ulicu Sv. Ivana Krstitelja kao poveznica ove biciklističke staze i novoizgrađene koja prolazi centrom Darde.

Rezultati projekta: izgrađeno 2,7 km biciklističke staze.

Financiranje: Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:  3.507.991,92 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 2.139.308,05 HRK

Razdoblje provedbe projekta: započinje stupanjem Ugovora na snagu 03. 09. 2019. i traje 24 mjeseca

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Tijek radova na izgradnji biciklističke staze u Dardi

 Dionica biciklističke staze kroz Ulicu Ljudevita Gaja od benzinske crpke do Zapadne obilaznice grada Osijeka

Dionica biciklističke staze kroz Osječku ulicu do pružnog prijelaza na ulazu u Mece gdje se spaja s postojećom pješačko-biciklističkom stazom

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Za projekt Biciklistička staza u Općini Darda s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost Projekta je 3.507.991,92 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 2.139.308,05 HRK.

Osnovni cilj projekta je izgradnja i unaprjeđenje biciklističkih prometnica na području općine Darda i šire okolice koji su dio Urbane aglomeracije Osijek. Izgradnja i unaprjeđenje biciklističke staze na spomenutom području planirana je s ciljem omogućavanja sigurne i jednostavne upotrebe bicikala , što bi smanjilo broj lokalnih putovanja izvršenih osobnim motornim vozilom, povećao udio lokalnih putovanja biciklom i javnim prijevozom.

Planiranom biciklističkom stazom postići će se bolja povezanost udaljenih mjesta od centra Darde. U prilog tome ide i izgradnja druge dionice koja je planirana, ali ne i obuhvaćena ovom prijavom, kroz ulicu Sv. Ivana Krstitelja kao poveznica ove biciklističke staze i novoizgrađene koja prolazi centrom Darde.

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

reciklažno dvorište

Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog)komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. Projekt doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom HR 2017.-2022. Projektom je planirano prikupiti 730 tona odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole, kroz informativno-obrazovne aktivnosti upoznati 70 % stanovništva o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima te održavanje tri javne tribine vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada te smanjenje broja divljih odlagališta (ukupno 5). Također, ulaganjem u sektor otpada ispunili bi se zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša te tako zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem.

Korisnik: Općina Darda

Fond: Kohezijski fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ukupna vrijednost projekta:  2.587.582,31 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 2.149.172,77 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15. siječnja 2018.  – 13. prosinca 2018.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt