clip_image002

 

 

 

Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Darda

KLASA: 013-03/15-03/1

URBROJ: 2100/03-15-01-1

Darda, 22. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Darda donosi

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području Općine Darda određuju se sljedeća biračka mjesta:

1.) Biračko mjesto broj 1 u Dardi, Osnovna škola “Darda”, Školska 9, učionica broj 3, koje obuhvaća birače ALBANSKE, BOŠNJAČKE, CRNOGORSKE, MAKEDONSKE, NJEMAČKE, RUSINSKE, SLOVAČKE i SLOVENSKE nacionalne manjine s prebivalištem u Dardi, Mecama, Švajcarnici i Uglješu.

1.) Biračko mjesto broj 2 u Dardi, Osnovna škola “Darda”, Školska 9, učionica broj 11, koje obuhvaća birače MAĐARSKE nacionalne manjine s prebivalištem u Dardi, Mecama, Švajcarnici i Uglješu.

3.) Biračko mjesto broj 3 u Dardi, Osnovna škola “Darda”, Školska 9, učionica broj 12, koja obuhvaća birače ROMSKE nacionalne manjine s prebivalištem u Dardi, Mecama, Švajcarnici i Uglješu.

4.) Biračko mjesto broj 4 u Dardi, Osnovna škola “Darda”, Školska 9, učionica broj 13, koje obuhvaća birače SRPSKE nacionalne manjine s prebivalištem u Dardi i Mecama.

5.) Biračko mjesto broj 5 u Uglješu, Osnovna škola “Darda”, Područni odjel Uglješ, Baranjska 11, koje obuhvaća birače SRPSKE nacionalne manjine s prebivalištem u Švajcarnici i Uglješu.

 

 

PREDSJEDNICA

Silvija Kotarac, v.r.