GEOPROMETNI POLOŽAJ OPĆINE DARDA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Općina Darda pripada sjeveroistočnom dijelu Osječko-baranjske županije s udjelom od 2,1% ukupnog prostora Županije. Granice područja Općine Darda obuhvaćaju naselja Darda, Mece, Švajcarnica i Uglješ. Općina Darda graniči sa Općinom Čeminac na sjeveru, Općinom Jagodnjak na sjeverozapadu, Općinom Bilje na istoku, Općinom Petrijevci na zapadu te Gradom Osijekom na jugu. Od Osijeka koji je i središte županije udaljena je samo 6 km. Dio granice na jugozapadu, prema Općini Petrijevci i dijelom prema Gradu Osijeku je prirodna granica koja ide rijekom Dravom.

Prostor Općine Darda karakterizira iznimno povoljan prostorno prometni položaj. Prostorom Općine prolazi paneuropski koridor Vc Budimpešta-Sarajevo-Ploče u okviru kojeg je planirana izgradnja trase autoceste i priključne ceste izravno s područja Općine Darda. Sa središtem županije povezana je dvjema prometnicama i željezničkom prugom sa putničkim kolodvorom i teretnim terminalom. Isto tako, zapadnom obilaznicom Grada Osijeka udaljenost između Darde i Osijeka smanjena je na svega 6 km, a predmetnom prometnicom gospodarski i putnički promet izravno je povezan s autocestom Osijek-Svilaj. Značajno je i da je prometni položaj Općine Darde takav da je jednako udaljena od graničnih prijelaza s Republikom Mađarskom i Republikom Srbijom.

POSLOVNA ZONA DARDA – ZONA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA OPĆINE DARDA

Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva Općine Darda ili kako se često kolokvijalno naziva “Poslovna zona Darda” smještena je uz Zapadnu obilaznicu Grada Osijeka i jedna je od najbrže rastućih poslovnih zona u Republici Hrvatskoj. Njen odličan geoprometni položaj iznimno je zanimljiv poduzetnicima jer imaju izravan izlaz na Zapadnu obilaznicu Grada Osijeka, a kojom opet izravno, nakon samo 8 kilometara, izlaze na autocestu Osijek-Đakovo, a sve bez potrebe za ulaskom u naseljena mjesta ili mjesta s ograničenjem prometa.

Općina Darda pruža mnogobrojne povlastice investitorima u poslovnoj zoni, kao što su oslobođenje komunalnog doprinosa za izgradnju u potpunosti, oslobođenje od komunalne naknade u prvoj godini poslovanja, oslobođenje od poreza na tvrtku u prve tri godine poslovanja itd. Jedna od najbitnijih različitosti od ostalih sličnih zona u Republici Hrvatskoj je činjenica da poduzetnik prije pokretanja posla plaća samo 20% kupoprodajne cijene zemljišta, a ako ispuni obvezu zapošljavanja određenog broja djelatnika s područja Općine Darda, ostatak od 80% kupoprodajne cijene subvencionira Općina Darda.

Sve navedene prednosti prepoznale su mnogobrojne tvrtke, te je zona već gotovo potpuno popunjena, a Općina Darda je krenula u otkup okolnog zemljišta u svrhu proširenja zone. Sve pojedinosti o otvorenim natječajima za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Darda možete pogledati ovdje.