PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE DARDA

OSNOVNI PODACI

Strategija razvoja turizma Općine Darda, broj Ugovora o financiranu 921169/2018

Korisnik: Općina Darda

Opis projekta: Izrada Strateškog plan razvoja turizma Općine Darda

Osnovni cilj projekta je doprinijeti razvoju turizma Općine Darda

Rezultati projekta: Strategija razvoja turizma Općine Darda

Ulaganje se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Ukupna vrijednost projekta:  68.750,00 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 68.750,00 HRK

Razdoblje provedbe ulaganja: od 31. 12. 2018. godine do 06. 11. 2020. godine

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Ružica Radovanović) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU

Općina Darda potpisala je sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o financiranju Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«, Operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«, broj 921169/2018, za projekt Strateškog plana razvoja turizma.

Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o dodjeli sredstava kojom se korisniku Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja dodjeljuje potpora u iznosu od 68.750,00 kn za ulaganje u izradu Strateškog plana razvoja turizma.

Projekt se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Intenzitet javne potpore za projekt iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukupna vrijednost Projekta jest 68.750,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 68.750,00 HRK, odnosno 100%.

Cilj projekta je doprinijeti  razvoju turizma Općine Darda.

Rezultat projekta je Strategija razvoja turizma Općine Darda.

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt