FINANCIJSKI DOKUMENTI

OPĆI AKTI

STRATEŠKI DOKUMENTI

SLUŽBENI GLASNIK

Proračun za 2019. godinu
Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Preuzmi
Proračun za 2020. godinu
Preuzmi
Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
Preuzmi
Vodič za građane
Preuzmi
Prijedlog proračuna za 2021. godinu
Preuzmi
Proračun za 2021. godinu
Preuzmi
Rebalans proračuna za 2021. godinu
Preuzmi
Vodič za građane
Preuzmi
Proračun za 2022. godinu
Preuzmi
Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu
Preuzmi
Završno izvješće 2019.
Preuzmi
Izvještaj o izvršenju proračuna 2019.
Preuzmi
Godišnji obračun proračuna 2019.
Preuzmi