FINANCIJSKI DOKUMENTI

OPĆI AKTI

STRATEŠKI DOKUMENTI

SLUŽBENI GLASNIK

Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Godišnji plan nabave 2018.
Izmjene godišnjeg plana nabave za 2018.
Registar javne nabave za 2018. godinu
Godišnji plan nabave za 2019.
Izmjene godišnjeg plana nabave za 2019.
2. izmjene godišnjeg plana nabave za 2019.
Godišnji plan nabave za 2023.
Plan razvojnih programa
Branko Nenadić
Renato Kovač
Poslovnik o radu Općinskog vijeća
Statut Općine Darda
Your Con
Cisterna
Rovokopač
Odvoz fekalija
Odluka o grobljima
1. izmjene i dopune
2. izmjene i dopune
Opći uvjeti
Odluka o zakupu javnih površina
Odluka o komunalnoj naknadi
1. izmjene i dopune
2. izmjene i dopune
Odluka o vrijednosti boda
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom redu
Odluka o kom. doprinosu za legalizaciju
Odluka o najvećem broju etaža za legalizaciju
Odluka o zonama za legalizaciju
Intervencijski plan Grada BM i Općine Darda
Plan gospodarenja otpadom  
Odluka o sprečavanju i uklanjanju nepropisno odbačenog otpada  
Odluka o prijavljivanju nepropisno odbačenog otpada  
Odluka o načinu pružanja javne usluge  
Gospodarenje otpadom u kućanstvu  
Razvrstavanje otpada  
Pročišćeni tekst 2023. godine
DPU romsko naselje
UPU Đola
Strategija razvoja 2016.-2021.
Popis prioritetnih projekata
Procjena ugroženosti stanovništva  
Plan zaštite i spašavanja  
Plan civilne zaštite
Odluka o agroteh. mjerama
Izvješće o stanju u prostoru
Strategija razvoja turizma
Plan zaštite od požara
Procjena ugroženosti od požara
Provedbeni program Općine Darda
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 10
Sl. glasnik br. 11
Sl. glasnik br. 12
Sl. glasnik br. 13
Sl. glasnik br. 14
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 10
Sl. glasnik br. 11
Sl. glasnik br. 12
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 10