FINANCIJSKI DOKUMENTI

OPĆI AKTI

STRATEŠKI DOKUMENTI

SLUŽBENI GLASNIK

Proračun za 2019. godinu
Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Proračun za 2020. godinu
Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
Vodič za građane
Prijedlog proračuna za 2021. godinu
Proračun za 2021. godinu
Rebalans proračuna za 2021. godinu
Vodič za građane
Proračun za 2022. godinu
Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu
Završno izvješće 2019.
Izvještaj o izvršenju proračuna 2019.
Godišnji obračun proračuna 2019.
Polugodišnji obračun proračuna 2020.
Financijsko izvješće 2020. razina 22
Financijsko izvješće 2020. razina 23
Polugodišnji obračun proračuna 2021.
Financijsko izvješće 2021. razina 22
Financijsko izvješće 2021. razina 23
Obračun proračuna 2021.
Izvještaj o izvršenju proračuna 2021.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. – prijedlog
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana 2021.-2023.
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana 2020.-2022.
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana 2022.-2024.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Godišnji plan nabave 2018.
Izmjene godišnjeg plana nabave za 2018.
Registar javne nabave za 2018. godinu
Godišnji plan nabave za 2019.
Izmjene godišnjeg plana nabave za 2019.
2. izmjene godišnjeg plana nabave za 2019.
Godišnji plan nabave za 2023.
Plan razvojnih programa
Branko Nenadić
Renato Kovač
Poslovnik o radu Općinskog vijeća
Statut Općine Darda
Your Con
Cisterna
Rovokopač
Odvoz fekalija
Odluka o grobljima
1. izmjene i dopune
2. izmjene i dopune
Opći uvjeti
Odluka o zakupu javnih površina
Odluka o komunalnoj naknadi
1. izmjene i dopune
2. izmjene i dopune
Odluka o vrijednosti boda
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom redu
Odluka o kom. doprinosu za legalizaciju
Odluka o najvećem broju etaža za legalizaciju
Odluka o zonama za legalizaciju
Intervencijski plan Grada BM i Općine Darda
Plan gospodarenja otpadom  
Odluka o sprečavanju i uklanjanju nepropisno odbačenog otpada  
Odluka o prijavljivanju nepropisno odbačenog otpada  
Odluka o načinu pružanja javne usluge  
Gospodarenje otpadom u kućanstvu  
Razvrstavanje otpada  
Pročišćeni tekst 2016.
V. izmjene prostornog plana
DPU romsko naselje
UPU Đola
Strategija razvoja 2016.-2021.
Popis prioritetnih projekata
Procjena ugroženosti stanovništva  
Plan zaštite i spašavanja  
Plan civilne zaštite
Odluka o agroteh. mjerama
Izvješće o stanju u prostoru
Strategija razvoja turizma
Plan zaštite od požara
Procjena ugroženosti od požara
Provedbeni program Općine Darda
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 10
Sl. glasnik br. 11
Sl. glasnik br. 12
Sl. glasnik br. 13
Sl. glasnik br. 14
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2
Sl. glasnik br. 3
Sl. glasnik br. 4
Sl. glasnik br. 5
Sl. glasnik br. 6
Sl. glasnik br. 7
Sl. glasnik br. 8
Sl. glasnik br. 9
Sl. glasnik br. 10
Sl. glasnik br. 11
Sl. glasnik br. 12
Sl. glasnik br. 1
Sl. glasnik br. 2