Crveni križ Darda dijeli jabuke za korisnike koji imaju rješenja Centra za socijalnu skrb za minimalnu novčanu naknadu. Raspodjela se obavlja svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Crvenog križa Darda, a predviđeno je pet kilograma jabuka po korisniku.(ad)