Želim raditi i bolje živjeti – Faza II.

Zaposlene pomoćnice na projektu ”ZAŽELI pomoć u kući”-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada su i uslijed pandemije bolesti COVID-19 vrijedno radile pomažući najpotrebitijim građanima u svojim lokalnim zajednicama, općinama Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i gradu Beli Manastir. Pomoćnicama su osigurana dodatna zaštitna sredstva za rad-jednokratne maske i rukavice te dezinfekcijska sredstva za ruke.

POTPISANI UGOVORI O RADU

S početkom siječnja 2021, 30 zaposlenica s područja općine Darda i Draž počelo je pružati podršku i potporu za 180 krajnjih korisnika (osoba starijih od 65 godina ili nemoćnih osoba). Ugovori o radu sa zaposlenicama potpisani su na 12 mjeseci. Projekt se provodi na području Općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i područja Općine Draž (naselja Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje).

Zaželi banner

DONESENA ODLUKA O PRIJEMU DJELATNICA

Nakon provedenog razgovora sa svim kandidatkinjama u okviru projekta UP.02.1.1.13.0262, „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto radnica za pomoć u kući, Načelnik Općine Darda donio je, na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja, odluke o prijemu djelatnica za rad na području Općine Darda i Općine Draž. Odluke o prijemu možete preuzeti klikom na poveznicu ispod.

Odluka – Općina Draž
Odluka – Općina Darda

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

Poziv svim zainteresiranim osobama za sudjelovanje u projektu

Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II UP. 02.1.1.13.0262

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.13.0262, „Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto radnica za pomoć u kući, na testiranje putem intervjua. Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Oglas.

Testiranje kandidata putem intervjua s područja općine Darda održati će se u službenim prostorijama Općine Darda, na adresi Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda 27.studenog 2020. (petak), kandidati od 8.00 sati.

Testiranje kandidata putem intervjua s područja općine Draž održati će se u službenim prostorijama Općine Draž, na adresi Braće Radića 58, 31305 Draž 30.studenog 2020. (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 12. studenog 2020. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), Općine Darda (darda.hr) i Općine Draž (draz.hr).
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:

  1. Po dolasku na usmeno testiranje od kandidata se očekuje da ponesu zaštitnu masku za lice
  2. Od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na Oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
  3. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se komunikacijske vještine, motivacija, intelektualne vještine.

Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do 5.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata dostavlja načelniku Općine Darda.
Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, načelnik donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog kandidata.

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Općine Darda i Općine Draž objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na Oglas.
Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Sve zainteresirane osobe s područja općine Darda i općine Draž koje su starije od 65 godina ili su nemoćne osobe mogu se prijaviti za sudjelovanje u projektu Želim raditi i bolje živjeti – Zaželi faza II UP. 02.1.1.13.0262 kao krajnji korisnici. Za prijavu potrebno je ispuniti obrazac prijave i privolu za davanje osobnih podataka te:
– osobe starije od 65 godina priložiti kopiju osobne iskaznice
– osobe mlađe od 65 godina dokumentaciju kojom potvrđuju svoj nepovoljan položaj (npr. liječnička dokumentacija i sl.)
Potrebi obrasci dostupni su na mrežnim stranicama i prostorijama općine Darda i općine Draž gdje svoje prijave za sudjelovanje treba i dostaviti.

Preuzmi obrazac

5.10.2020. u Našicama je potpisan još jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Radi se o svojevrsnom nastavku uspješnog Programa Zaželi, odnosno projektu financiranom iz Zaželi – programa zapošljavanja žena – FAZA II. Osim obveznih partnera određenih pozivom (HZZ i CZSS), na ovom projektu pod nazivom Želim raditi i bolje živjeti – faza II (kodnog broja UP. 02. 1. 1. 13. 0262) Općini Darda partner je i Općina Draž. Ukupna vrijednost projekta je 2.785.635,00, ukupno prihvatljivi troškovi iznose 2.785.635,00, odnosno intenzitet potpore je 100%. Razdoblje provedbe ovoj projekta je 18 mjeseci.

Potpisivanje zaželi - faza II

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

“Želim raditi i bolje živjeti – faza II”  UP. 02. 1. 1. 13. 0262

Kratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 30 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 180 krajnjih korisnika (starije osobe, invalidi i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i područja općine Draž (naselja Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se na 12 mj. zaposliti 30 pripadnica ciljne skupine koje će se osposobiti na način da to unaprijedi njihov radni potencijal što bi ublažilo posljedice visoke nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ujedno će se pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalna uključenost i povećanje kvalitete života 180 korisnika s područja općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i općine Draž (naselja Draž, Gajić, Topolje, Duboševica, Batina i Podolje). Projekt će neminovno utjecati na smanjenje broja nezaposlenih, ali i institucionaliziranih osoba.

Korisnik:  Općina Darda
Partneri:  Hrvatski zavod za zapošljavanje – regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Općina Draž
Ukupna vrijednost projekta: 2.785.635,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU:  2.785.635,00 HRK
Iznos potpore: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 05.10.2020. do 05.04.2022.
Za više informacija o projektu: 031/ 740 – 002 (lok.2)
Za više informacija o EU fondovimahttps://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda

5.10.2020. u Našicama je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Projekt “Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda” za koji je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja  UP.02.1.2.05.0001 ukupno je vrijedan 3.400.000,00 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 3.400.000,00 HRK, dakle intenzitet potpore jest 100%. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci. Partneri na ovom projektu su Romski resursni centar i Udruga Roma općine Darda.