PROJEKT “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI DARDA”

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj projekta je zapošljavanje 10 žena koje se na tržištu rada nalaze u nepovoljnom položaju sa zadatkom da na području Općine Darda skrbe o starijim i nemoćnim osobama. Osim zapošljavanja, cilj projekta je i poboljšanje konkurentnosti ciljane skupine na tržištu rada nakon završetka provedbe projekta prolaskom kroz proces edukacije i osposobljavanja te poboljšanje životnih uvjeta osoba u potrebi koje se teško skrbe o sebi i vlastitom kućanstvu.

Ciljana skupina: žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Pokazatelji: zapošljavanje 10 žena u nepovoljnom položaju, edukacija 10 žena pripadnica ciljane skupine, 40 krajnjih korisnika kojima se osigurava pomoć u domaćinstvima.

Fond: Europski socijalni fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Zapošljavanje

Prijavitelj: Općina Darda

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

Ukupna vrijednost projekta:  1.846.041,84 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.846.041,84 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.01.2018. – 24.07.2020.

Više informacija možete dobiti na broj 031/ 740 – 002 (Ksenija Marodi)

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

OPĆENITO O PROJEKTU

Općina Darda provodit će, u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena”, projekt pod nazivom “Zaželi bolji život u Općini Darda” koji je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva. Na ovaj način će se uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupan iznos projekta jest 1.846.041,84 HRK, a potpora Europske unije iznosi 100% (1.846.041,84 HRK). Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci unutar kojih je planirano da će žene iz ciljane skupine biti zaposlene na određeno vrijeme od 24 mjeseca, dok je preostalo vrijeme  predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktiovnosti neophodnih za uspješno provođenje projekta. Osim zapošljavanja u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici provest će se i obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih slupina (čime će se povećati njihova konkurentonst na tržištu rada po završetku provedbe projekta) te nabava opreme i sredstava za provođenje projekta.

Partneri na ovom projektu su Hrvatski zavod za zapošeljavanje, Regionalni ured Osijek te Centar za socijalnu skrb Beli Manastir. Uloga partnera jest pomoć pri identifikaciji nezaposlenih žena iz ciljane skupine (HZZ) te identifikaciji krajnjih korisnika (CZSS).

ZAPOŠLJAVANJE ŽENA

Projektom je predviđeno zapošljavanje 10 žena koje su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice (što provjerava HZZ) na razdoblje od 24 mjeseca. Žene će se u tom razdoblju pružati potporu i podršku u kućanstvu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s područja Općine Darda. Osim što se ovime namjerava smanjenje nezaposlenosti, očekivano je povećanje motivacije i samopouzdanja pripadnica ciljene skupine. Predviđeno je i obrazovanje i osposobljavanje s ciljem povećanja konkurentnosti žena iz ciljane skupine na tržištu rada po završetku provedbe projekta.

Više informacija možete dobiti na broj 031/ 740 – 002 (lok.4)

IDENTIFIKACIJA KORISNIKA

Predviđeno je pružanje usluga za ukupno 40 korisnika s područja Općine Darda. Korisnik može biti starija osoba i osoba u nepovoljnom položaju, odnosno osoba kojoj je potrebna potpora i podrška u kućanstvu, a ista usluga joj nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora (što provjerava CZSS). Prilikom odabira krajnjih korisnika nema imovinskog cenzusa niti dobne granice ako se radi o osobama u nepovoljnom položaju. Socijalne usluge pomoći u kući za krajnjeg korisnika su u potpunosti besplatne.

POTPORA I PODRŠKA U KUĆANSTVU

Opisno, potpora i podrška u kućanstvu odgovara definiciji socijalne usluge pomoć u kući koja može obuhvatiti:
– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
– obavljanje kućanskih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Opseg potpore i podrške ovisi o potrebama krajnjih korisnika te njihovog zdravstvenog stanja međutim ne bi trebao prelaziti okvir postavljen definicijom pomoći u kući.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA

zaželi

Općina Darda objavila je javni poziv za prijavu krajnjih korisnika u sklopu projekta “Zaželi Bolji život u Općini Darda”. Krajnji korisnici u  navedenom projektu su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju (kronični bolesnici, osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, socijalno isključene osobe) s područja Općine Darda. Krajnje korisnike može prijaviti svaka osoba, ali obrazac prijave mora prethodno potpisati potencijalni krajnji korisnik. Javni poziv otvoren je do 15. travnja 2018. godine.

Pozivamo sve osobe i udruge civilnog društva koje imaju saznanja o potencijalnim korisnicima da iste prijave u Općinu Darda do 15. travnja 2018. godine.

Dokumentacija
Javni poziv za prijavu korisnika
Preuzmi
Obrazac za prijavu korisnika
Preuzmi

ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI DARDA”

Dana 02. svibnja 10 žena zaposlenih na projektu Zaželi bolji život u Općini Darda počelo je s radom. Područje njihovog rada su naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica. Podršku i potporu u kućanstvima krajnjim korisnicima pružat će sljedeća 24 mjeseca.

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Pilot projekt