Projekti financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj:

  • Uređenje centra Darda KK.08.2.1.07.0001
  • Dogradnja Kulturnog centra Roma Baranje KK.08.2.1.07.0008
  • Dogradnja dječjeg vrtića „Radost“ Darda KK.08.2.1.07.0004
  • Kuće u Romskom naselju KK.08.2.1.07.0008

Projekt financiran iz Kohezijskog fonda:

  • Izgradnja reciklažnog dvorišta Općina Darda KK. 06.3.1.03.0065

Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda:

  • Zaželi bolji život u Općini Darda UP.02.1.1.05.0103

Projekt financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj:

  • Strategija razvoja turizma Općine Darda

Projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova:

  • Izgradnja biciklističke staze

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Pilot projekt