Ustrojstvo 2017-01-30T11:22:06+00:00

USTROJSTVO OPĆINE DARDA

Općina Darda je jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije. Općina se sastoji od izvršnog tijela kojeg čine Načelnik Općine Darda i Zamjenici načelnika Općine Darda, predstavničkog tijela kojeg čini Općinsko vijeće Općine Darda, te operativnog tijela koje obavlja poslove javne službe, a čini ga Jedinstveni upravni odjel Općine Darda. Općina Darda u svom sastavu ima i Vlastiti komunalni pogon koji obavlja poslove održavanja komunalne infrastrukture u Općini Darda.

NAČELNIK OPĆINE DARDA

ANTO VUKOJE (HDZ)

ZAMJENICI NAČELNIKA OPĆINE DARDA

ANTONIO BRANILOVIĆ, mag.iur. (HDZ)

RADOMIR ČVARKOVIĆ, mr.sc. (SDSS)

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DARDA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

IVAN HODAK (HDZ)

VIJEĆNICI U OPĆINSKOM VIJEĆU

 

Ivan Šumanovac (HDZ) ••• Mirna Prusina (HDZ)•••Krunoslav Vujević (HDZ)•••Đula Ernst (HDZ)•••Dalibor Branilović (HDZ)•••Ivan Moguš (HDZ)

Zvjezdana Posavec (HDZ)•••Renato Kovač (HDSSB)•••Anđelko Martinčević (HDSSB)•••Goran Horvat (HDSSB)•••Gordana Medić (HDSSB)

Branko Đurđević•••Spasoja Banac (SDSS)•••Radovan Gotovac (SDSS)•••Saša Milinković (SDSS)•••Željko Kundih (HSU)

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DARDA

v.d. PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

RUŽICA RADOVANOVIĆ, dipl.iur.

ADMINISTRATIVNI REFERENT

KRISTINA KUTI

REFERENT ZA PROJEKTE

MILICA IVEZIĆ, pristup. oec.

REFERENT ZA FINACIJE I PRORAČUN

ANITA ĐURĐEVIĆ

RAČ. REFERENT – BLAGAJNIK

SNEŽANA JOVANOVSKA

REFERENT ZA MAT. KNJIGOVODSTVO

MARIO POSAVEC

KOMUNALNI REDAR

JOSIP BOBEK