U četvrtak, 2. lipnja, potpisan je sporazum o suradnji između Općine Darda i TIKA-e, Vladina agencija Republike Turske za suradnju i razvoj. Sporazum je u ime Općine Darda potpisao načelnik Općine Darda Anto Vukoje, a u ime TIKA-e potpredsjednik TIKA-e i direktor ureda za Balkan i istočnu Europu dr. Mahmut Çevik. Sporazum je plod višemjesečne suradnje Općine Darda s ambasadom Republike Turske u Hrvatskoj i stručnjacima TIKA-e.

DSC01367

Sporazumom se TIKA obvezala financirati geofizička i arheološka istraživanja na lokalitetu završetka nekadašnjeg Sulejmanovog mosta u Dardi. Podsjećamo da se nekadašnji Sulejmanov most protezao od Osijeka do Darde u dužini od šest kilometara i širini od šest metara, te da ga je izradio sultan Sulejman Veličanstveni u 16. stoljeću.

DSC01369

Nakon dovršetka geofizičkih i arheoloških istraživanja, TIKA će na predmetnoj lokaciji u Dardi, park uz dvorac Esterhazy, izgraditi tematski park kojim će se nastojati prikazati povijesna važnost predmetnog lokaliteta kao i povijesna važnost Sulejmanovog mosta kojeg su mnogi povjesničari opisivali kao svjetsko čudo. (ad)

DSC01370