clip_image002

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DARDA
KLASA: 302-01/16-01
URBROJ: 2100/03-16-01/
U Dardi,  25. kolovoza 2016. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) Općina Darda, dana 11. svibnja 2016. godine objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA
Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Darda 2016. – 2021.
 savjetovanje traje od 26. kolovoza do 12. rujna 2016.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe (mišljenje) na predloženi Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Darda 2016. – 2021., putem pošte ili osobno na adresu Općina Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89,  slanjem e-maila na adresu opcina@darda.hr ili na fax. 031/740-201.

Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Darda 2016. – 2021. i njen sažetak objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Darda

Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Darda 2016. – 2021. predstavlja radni materijal, te je podložan ispravcima, izmjenama i dopunama.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Darda 2016. – 2021. Se mogu dostaviti do 12. rujna 2016. godine, isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koji možete preuzeti na internet stranici Općine Darda.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Darda. Ukoliko ne želite da Vaše mišljenje bude javno objavljeno, molimo da to navedete pri slanju mišljenja .

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Darda – www.darda.hr i na Oglasnoj ploči Općine Darda.

Nakon provedenog savjetovanja izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA DARDA


– obrazac za prijavu možete skinuti ovdje
– sažetak strategije možete vidjeti ovdje,
– kompletnu strategiju možete vidjeti ovdje.
– projekte možete vidjeti ovdje.
– Odluku Općinskog vijeća o Strategiji možete vidjeti ovdje
– Odluku načelnika o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije možete vidjeti ovdje
– REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEGIJE možete vidjeti ovdje
– REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE DARDA možete vidjeti ovdje
– Odluku načelnika o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine možete vidjeti ovdje
– Odluku Općinskog vijeća o izradi Strategije razvoja turizma Općine Darda možete vidjeti ovdje