AKTIVNI U MLADOSTI – AKTIVNI U STAROSTI

aktivni u mladosti

Naziv projekta: AKTIVNI U MLADOSTI – AKTIVNI U STAROSTI
Referentni broj projekta: UP.02.1.2.01.0035
Ukupna vrijednost projekta: 1.407.930,00 kn, financiran u 100% iznosu
Razdoblje provedbe projekta: 6.02.2020. – 6.02.2022. godine
Korisnik: Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „Darda“
Partner: Općina Darda

Na području općine Darda, koja po popisu iz 2011.god broji 6908 stanovnika (u 4 naselja: Darda, Mece, Švajcarnica i Uglješ), postoji 30- tak aktivnih organizacija civilnog društva; od toga njih 10 radi u prostoru Srednje škole u Dardi. Od tih 10 udruga 4 su kulturno umjetnička društva: mađarsko, srpsko, romsko i hrvatsko, koje je nositelj svih kulturnih događanja na području općine. S obzirom na velike potrebe svih kulturno umjetničkih društava osmišljen je u partnerstvu s općinom Darda projekt „ Aktivni u mladosti – aktivni u starosti“.

Projekt je nastao s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i kvalitete života za 30 osoba starijih od 65 godina i 10 mladih osoba na području općine Darda. Kroz projektne aktivnosti koje ćemo provoditi doprinijeti ćemo ostvarenju specifičnog cilja razvoja i unapređenja kulturnih i umjetničkih usluga i aktivnosti na području općine Darda.

HKUD „Darda“ kao nositelj projekta pozvati će na suradnju sve kulturno umjetničke udruge i udruge koje u svojim programima djelovanja imaju za cilj osmisliti što kvalitetniji život na području općine Darda. Trajanje projekta je 24 mjeseca, kroz koja će 3 djelatnika, koji će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, imati zadatak osmisliti i provoditi određene aktivnosti za vrijeme trajanja projekta, a koje će uključivati kulturne, edukativne, informativne i druge društvene aktivnosti u prostorijama koje će biti prilagođene ciljevima projekta. Zadatak partnera u projektu biti će osigurati prostor za održavanje projektnih aktivnosti, pomoć pri organizaciji istih, a vezano uz prepoznavanje potreba ciljanih skupina, prijenos znanja i dobre prakse. Ovim projektom želimo potaknuti ciljane skupine da usvoje nove vještine i stečenim znanjima omoguće sebi i drugima ljepši, lakši, kvalitetniji i sretniji život u općini Darda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Unapređenje i razvoj kulturnih aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva Općine Darda

Podizanje razine javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi i uključenosti mještana u procese odlučivanja, pripremu, provedbu i promociju kulturnih događanja na području Općine Darda

Jačanje ljudskih kapaciteta i stvaranje održivog modela sudioničkog upravljanja u kulturi na području Općine Darda

Provedbom projekta će se omogućiti mladim ljudima da steknu određena znanja u upravljanju OCD-ovima, da steknu znanja i vještine u području glazbe, koje će moći u budućnosti prenijeti na ciljane skupine; pozivom i uključivanjem ciljanih skupina poboljšati će se psiho- socijalno stanje starijih osoba i osmisliti će im se način kako korisnije provoditi vrijeme. Kroz projekt će se osigurati zapošljavanje i edukacija djelatnika, ali i volontera s ciljem jačanja kapaciteta, kako bi i u budućnosti mogli provoditi slične projekte.

Partnerska mreža koja će se razviti ovim projektom osigurat će jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za ulazak u dijalog o suradničkom upravljanju, ali i zaposlenika jedinica lokalne samouprave za otvaranje pristupa širem krugu pojedinaca i organizacija za kokreiranje u procesu donošenja odluka u kulturi. Najveću priliku za daljnje poboljšanje kvalitete života imati će starije osobe koje su zbog ograničenih mogućnosti u nemogućnosti kvalitetno ispuniti svoje vrijeme, ali i mlade osobe koje će kroz projekt imati priliku steći nova znanja a time i dobiti kvalitetnije životne prilike.

Kontakt osoba: Silvana Golub – Kostolanović, predsjednica; 098/835508

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program

 

Za više informacija o projektu “Aktivni u mladosti – aktivni u starosti možete posjetiti internetsku stranicu:https://www.aktivni-hkud-darda.hr/

NABAVA KOMBI VOZILA

U sklopu projekta „Uključimo isključene: zapošljavanje mladih za dobrobit populacije treće dobi s područja Općine Darda“ UP.02.1.2.01.0031 nabavljeno je kombi vozilo koje će za vrijeme trajanja projekta služiti za prijevoz starijih, nemoćnih i osoba u nepovoljnom položaju s područja općine Darda. Za uslugu prijevoza potrebno je najaviti se dva dana ranije na broj telefona 031 500 698, uslugu je moguće koristiti svakim radnim danom za područje Općine Darda, Belog Manastira, Osijeka u zdravstvene (posjet liječniku, ljekarniku i sl…) i administrativne svrhe (banka, pošta, javne ustanove…).

UKLJUČIMO ISKLJUČENE

uključimo isključene

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji, Vukovaru 24. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o financiranju projekta Matice umirovljenika općine Darda „Uključimo isključene: zapošljavanje mladih za dobrobit populacije treće dobi s područja Općine Darda“ UP.02.1.2.01.0031 u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.342.155,00 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

06. veljače 2020. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja UP.02.1.2.01.0031  za projekt „Uključimo isključene: zapošljavanje mladih za dobrobit populacije treće dobi s područja Općine Darda“ potpisali su Ministarstvo rada i mirovinskog (kao Ugovaračko tijelo) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (kao Posredničko tijelo razine 2) te s druge strane Matica umirovljenika općine Darda (kao Korisnik). Ukupna vrijednost projekta je 1.342.155,00 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.342.155,00 HRK, dakle intenzitet potpore je 100%. Vrijeme trajanja projekta jest 24 mjeseca.

OSNOVNE INFORMACIJE

„Uključimo isključene: zapošljavanje mladih za dobrobit populacije treće dobi s područja Općine Darda“ UP.02.1.2.01.0031

Kratki opis projekta:

Matica umirovljenika Općine Darda, u partnerstvu s Općinom Darda,  provodi projekt „Uključimo isključene: zapošljavanje mladih za dobrobit populacije treće dobi s područja Općine Darda“ s ciljem unapređenja kvalitete života 80 osoba starijih osoba od 65 godina kroz organizaciju društvenih aktivnosti, psihološkog osnaživanja korisnika, provođenja edukativnih radionica za novozaposlene koji će raditi sa ciljanom skupinom te organizacije prijevoza i pratnje korisnika u obavljanju njihovih osobnih obveza. Na ovaj način nastoji se uključivanje ranjihvih skupina u društvo i društvene aktivnosti. Ukupna vrijednost Projekta jest 1.342.155,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 1.342.155,00 HRK, odnosno intenzitet potpore jest 100%. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Unapređenje kvalitete života 80 osoba sarijih od 65 godina kroz organizaciju dnevnih aktivnosti, psihooškog osnaživanja ciljane skupine kao i prijenos dobre prakse te jačanje ljudskih kapaciteta koji se bave ciljanom skupinom s ciljem poboljšanja usluge i načina rada.

Ukupna vrijednost projekta: 1.342.155,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.342.155,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  od 06.02.2020. godine do 06.02.2022. godine

Više informacija o projektu možete dobiti na broj 031 / 500 – 698

ili poslati upit na email adresu: ukljucimo.muod@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima:

https://strukturnifondovi.hr/

https://razvoj.gov.hr/

Početkom ožujka 2020. godine Matica umirovljenika općine Darda započela je s provedbom projekta ‘’Uključimo isključene: zapošljavanje mladih za dobrobit populacije treće dobi s područja općine Darda’’ na kojem joj je Općina Darda partner. Projekt je financiran iz europskog socijalnog fonda s ciljem poboljšanja kvalitete života umirovljenika i omogućivanja lakšeg uključivanja u socijalne aktivnosti. Nakon odrađenih godinu dana možemo s ponosom reći da je kroz projekt do sada prošlo preko 80 pripadnika ciljane skupine (osoba starijih od 65 godina) kroz razne kreativne i sportske radionice, dnevne aktivnosti te uslugu prijevoza. Također, organiziraju se radionice psihološkog osnaživanja kroz grupne i individualne razgovore sa Goranom Radetić. Neke od obrađivanih tema su vezane uz  emocionalno zdravlje, strah od smrti, tugovanje, izazove nastale uslijed pandemije i još mnoge druge. Zaposlenici su kontinuirano u sklopu rada prolazili edukacije s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja usluge na način da su uz vodstvo Senke Poslon prošli kroz ciklus komunikacijsko-prezentacijskih radionica na kojima su usvojili znanja i vještine potrebne za jasan, sažet i nedvojben prijenos informacija kako u radu s korisnicima, tako i u međusobnom radu. Još jedan ciklus edukacije kroz koji su zaposlenici prošli odnosio se na prava iz socijalne skrbi gdje su se uz mentorsku pomoć Mirele Alagić upoznali sa zakonodavnim okvirom koji se odnosi na socijalnu skrb te specifičnostima rada sa ciljanom skupinom (stariji od 65 godina). Vremenski smo prešli pola puta provedbe projekta u narednih godinu dana (do veljače 2022. godine) nastavit ćemo sa besplatnom uslugom prijevoza te dnevnim i sportskim aktivnostima.

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt