PROJEKT ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI – OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: “ZAŽELI pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219; 

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko – baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, općina Antunovac, općina Vladislavci, općina Darda, općina Draž, Grad Beli Manastir

Ukupna vrijednost projekta: 8.625.858,30 kuna

Iznos koji sufinancira Europska  unija: 8.625.858,30 (100%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

O PROJEKTU:

Svrha projekta :

osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 46 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i soc. isključenosti te potaknuti soc. uključenost i povećati kvalitetu života 184 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:

Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i

Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Ostvariti će se sljedeći rezultati:

 1. a) Zaposleno je 46 žena iz ciljne skupine na razdoblje od 24 mj. koje će pružati potporu i podršku za 184 krajnjih korisnika;
 2. b) 184 krajnjih korisnika pružena je kontinuirana potpora i podrška u svrhu poticanja soc. uključivanja i povećanja kvalitete života;
 3. c) svih 46 zaposlenih žena obrazovano je i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (ovisno o njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada).

 Područje provedbe je OBŽ s indeksom razvijenosti 46,07%, odnosno grada Osijeka 101,53%, te Općina Antunovac 70,12%, Vladislavci 57,68%, Darda 62,16%, Draž 60,59% Grad Beli Manastir 74,29%.

Visoka stopa nezaposlenosti u RH posebno pogađa žene iz ciljne skupine (nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) osobito u ruralnim, teško dostupnim područjima i područjima sa stopom nezaposlenosti višom od prosjeka RH, kao što je planirano područje provođenja projekta (Osijek i Općine Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i Grad Beli Manastir).

Cilj projekta:

Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Više informacija:

Ivanka Božurić,

Tamara Neferanović,

Mirela Ercegovac

Telefon broj:  031/ 221-642

„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OKVIRU PROJEKTA ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI

Naziv radnog mjesta: Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Vrsta zaposlenja: Novootvoreni poslovi; rad na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Broj traženih radnica: 30

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Mjesto rada: Područje grada Belog Manastira, općine Darda i općine Draž

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 08.03.2019.

Natječaj vrijedi do: 16.03.2019.

 Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 3. nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)

Opis poslova:

 1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
 3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa,
 4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, dostava pomagala i sl.),
 5. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Svaka zaposlena  pomoćnica u  kući pružat će potporu i podršku za minimalno 4 krajnja korisnika koje će obilaziti na tjednoj razini te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Svakoj zaposlenoj pomoćnici biti će omogućeno povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada  kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolbu sa osobnim podacima i kontakt telefonom, kratkim životopisom
 • Preslika dokaza o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja
 • Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde ne može biti stariji od datuma objave ovog oglasa)
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja.
 • Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje*
 • Ispunjena Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe  projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI – pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada *

* Dokumente je moguće preuzeti putem linka kao i u prostorijama za vrijeme radnog vremena, na sljedećim lokacijama :

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,

Bana Jelačića 108

31300 Beli Manastir,

www.dom-bm.hr

Općina Darda,

Sv. I. Krstitelja 89

31326 Darda,

darda.hr

Preuzmi obrazac prijave

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Pilot projekt