PROJEKT ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI – OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: “ZAŽELI pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219; 

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko – baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, općina Antunovac, općina Vladislavci, općina Darda, općina Draž, Grad Beli Manastir

Ukupna vrijednost projekta: 8.625.858,30 kuna

Iznos koji sufinancira Europska  unija: 8.625.858,30 (100%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

O PROJEKTU:

Svrha projekta :

osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 46 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i soc. isključenosti te potaknuti soc. uključenost i povećati kvalitetu života 184 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:

Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i

Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Ostvariti će se sljedeći rezultati:

 1. a) Zaposleno je 46 žena iz ciljne skupine na razdoblje od 24 mj. koje će pružati potporu i podršku za 184 krajnjih korisnika;
 2. b) 184 krajnjih korisnika pružena je kontinuirana potpora i podrška u svrhu poticanja soc. uključivanja i povećanja kvalitete života;
 3. c) svih 46 zaposlenih žena obrazovano je i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (ovisno o njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada).

 Područje provedbe je OBŽ s indeksom razvijenosti 46,07%, odnosno grada Osijeka 101,53%, te Općina Antunovac 70,12%, Vladislavci 57,68%, Darda 62,16%, Draž 60,59% Grad Beli Manastir 74,29%.

Visoka stopa nezaposlenosti u RH posebno pogađa žene iz ciljne skupine (nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) osobito u ruralnim, teško dostupnim područjima i područjima sa stopom nezaposlenosti višom od prosjeka RH, kao što je planirano područje provođenja projekta (Osijek i Općine Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i Grad Beli Manastir).

Cilj projekta:

Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Više informacija:

Ivanka Božurić,

Tamara Neferanović,

Mirela Ercegovac

Telefon broj:  031/ 221-642

„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

Preuzmi informativni letak

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OKVIRU PROJEKTA ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI

Naziv radnog mjesta: Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Vrsta zaposlenja: Novootvoreni poslovi; rad na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Broj traženih radnica: 30

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Mjesto rada: Područje grada Belog Manastira, općine Darda i općine Draž

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 08.03.2019.

Natječaj vrijedi do: 16.03.2019.

 Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 3. nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)

Opis poslova:

 1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
 3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa,
 4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, dostava pomagala i sl.),
 5. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Svaka zaposlena  pomoćnica u  kući pružat će potporu i podršku za minimalno 4 krajnja korisnika koje će obilaziti na tjednoj razini te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Svakoj zaposlenoj pomoćnici biti će omogućeno povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada  kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolbu sa osobnim podacima i kontakt telefonom, kratkim životopisom
 • Preslika dokaza o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja
 • Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde ne može biti stariji od datuma objave ovog oglasa)
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja.
 • Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje*
 • Ispunjena Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe  projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI – pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada *

* Dokumente je moguće preuzeti putem linka kao i u prostorijama za vrijeme radnog vremena, na sljedećim lokacijama :

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,

Bana Jelačića 108

31300 Beli Manastir,

www.dom-bm.hr

Općina Darda,

Sv. I. Krstitelja 89

31326 Darda,

darda.hr

Preuzmi obrazac prijave

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Ovim putem pozivaju se starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Darda kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes kao krajnji korisnici za korištenjem potpore i podrške u sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i
aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
OBLICI POTPORE I PODRŠKE u kućanstvu biti će primjerice:
1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.
Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.
TKO MOŽE BITI KORISNIK?
• Starije osobe (osobe iznad 65 godina) kojima je potrebna pomoć druge osobe
• Osobe u nepovoljnom položaju (osobe koje ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe npr. osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl. neovisno o životnoj dobi)
Preduvjet za odabir korisnika:
– osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
– takva usluga nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora
– nisu smješteni u domove za starije i nemoćne osobe.

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na poveznicu.

Preuzmi obrazac

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na testiranje putem intervjua.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Oglas.
Testiranje kandidata putem intervjua održati će se u službenim prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na adresi Bana Jelačića 108, 31300 Beli Manastir prema terminima kako je navedeno:

10.travnja 2019. (srijeda), kandidati s područja Grada Belog Manastira:

Prezimena od slova A do slova B od 8:00 do 9:30

Prezimena od slova C do slova D od 9:30 do 10:30

Prezimena od slova Đ do slova J od 11:00 do 12:00

Prezimena slova K od 12:00 do 13:30

11.travnja 2019. (četvrtak), kandidati s područja Grada Belog Manastira:

Prezimena od slova LJ do slova N od 8:00 do 9:30

Prezimena od slova P do slova T od 9:30 do 10:30

Prezimena od slova V do slova Z od 11:00 do 12:00

Mjesta Branjin Vrh i Šećerana od 12:00 do 13:30

12.travnja 2019. (petak), kandidati s područja Općine Darda:

Prezimena od slova A do slova Đ od 8:00 do 9:00

Prezimena od slova J do slova L od 9:00 do 10:30

Prezimena od slova M do slova P od 11:00 do 12:30

Prezimena od slova S do slova Z od 12:30 do 14:00

15.travnja 2019., kandidati s područja Općine Draž:

Prezimena od slova A do slova F od 8:00 do 9:00

Prezimena od slova I do slova P od 9:00 do 10:30

Prezimena od slova S do slova Ž od 11:00 do 12:30

Mjesta Uglješ i Kneževo od 12:30 do 14:00

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 8. ožujka 2019. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (www.dombm.
hr), Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr), Općine Darda (darda.hr) i Općine Draž (draz.hr).
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:

1. Po dolasku na usmeno testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na Oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se radno iskustvo, motivacija, intelektualne vještine. Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do 5.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.
Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, ravnatelj donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog kandidata.

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (www.dom-bm.hr) objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na Oglas.
Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE ŽENE

U sklopu projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“  46 žena pripadnica ciljnoj skupini potpisalo je  26. travnja 2019. godine  s parterima na projektu Domom za starije i nemoćne osobe Osijek  i Domom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

16 zaposlenih Pomoćnica  Doma za starije i nemoćne osobe Osijek  i 30 zaposlenih Pomoćnica  Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir će od 1. svibnja 2019. godine narednih 24 mjeseca  pružati kontinuiranu potporu i podršku  za 184 krajnja korisnika, starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira i općina Antunovac, Darda, Draž i Vladislavci te poticati njihovu socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života.

46 zaposlenih žena kroz projekt će biti obrazovano i/ili osposobljeno u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada te povećanja konkurentnosti i zapošljivosti.

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA “ZAŽELI POMOĆ U KUĆI”

U velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku 4. lipnja 2019. godine održana je Uvodna konferencija projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, ukupne vrijednosti 8.625.858,30 kuna od čega je 85% sredstava financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dok 15% čine sredstva Državnog proračuna.

Projekt je predstavila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr. sc. Ivana Stanić, a sudionike Konferencije pozdravio je župan Ivan Anušić, dok su u panel diskusiji na temu „Doprinos projekta lokalnoj zajednici“ govorili gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob, načelnik Općine Darda Anto Vukoje, zamjenik načelnika Općine Draž Saša Ivičin i načelnik Općine Vladislavci Marjan Tomas.

Kroz projekt ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, Osječko baranjska županija je nabavila 46 bicikala koji su u sklopu Uvodne konferencije predani novozaposlenim ženama, a koji će im olakšati obilazak i pružanje potrebne potpore i podrške krajnjim korisnicima.