PROGRAM INTEGRIRANE FIZIČKE, GOSPODARSKE I SOCIJALNE REGENERACIJE MALIH GRADOVA NA RATOM POGOĐENIM PODRUČJIMA

KUĆE U ROMSKOM NASELJU KK.08.2.1.07.0008

Korisnik: Općina Darda

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja 87 obiteljskih kuća i 2 igrališta u Dardi, Nikole Šubića Zrinskog.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti uključivanju Roma u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda.

Specifični ciljevi projekta jesu: poboljšati kvalitetu života Roma kroz kvalitetnije uvjete stanovanja,poboljšati uvjete za odgajanje i školovanje mladih, rad i zapošljavanje radno sposobnih Roma, te povećati vrijednost nekretnina.

Rezultati projekta: izgrađeno 87 obiteljskih kuća i 2 igrališta u Dardi, Nikole Šubića Zrinskog.

Financiranje: Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:  40.804.588,47 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 34.683.900,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. 04. 2014. do 01. 05. 2023. godine

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

TIJEK IZGRADNJE KUĆA U ROMSKOM NASELJU

Projektom Kuće u romskom naselju KK.08.2.1.07.0008 kojim je planirana izgradnja 87 kuća u naselju u ulici Nikole Šubića Zrinskog, do sada je izgrađeno i useljeno 30 kuća, sredinom svibnja 2021. bit će useljive još 24 kuće. Traje izgradnja još 18 kuća za koje se planira useljenje u srpnju 2021. godine. Do kraja godine bit će izgrađeno još 15 kuća.

Nekad improvizirano naselje bez ceste, rasvjete, imena ulice i kućnih brojeva s objektima neadekvatnim za život sada dobiva zavidnu vizuru uređenog i modernog mjesta.

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Kuće u Romskom naselju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost Projekta jest 40.804.588,47 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 34.683.900,20 HRK, odnosno 85%.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti uključivanju Roma u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda.

Specifični ciljevi jesu: poboljšati kvalitetu života Roma kroz kvalitetnije uvjete stanovanja,poboljšati uvjete za odgajanje i školovanje mladih, rad i zapošljavanje radno sposobnih Roma, te povećati vrijednost nekretnina.

TIJEK RADOVA NA UREĐENJU CENTRA DARDE