PROGRAM INTEGRIRANE FIZIČKE, GOSPODARSKE I SOCIJALNE REGENERACIJE MALIH GRADOVA NA RATOM POGOĐENIM PODRUČJIMA

KUĆE U ROMSKOM NASELJU KK.08.2.1.07.0008

Korisnik: Općina Darda

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja 87 obiteljskih kuća i 2 igrališta u Dardi, Nikole Šubića Zrinskog.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti uključivanju Roma u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda.

Specifični ciljevi projekta jesu: poboljšati kvalitetu života Roma kroz kvalitetnije uvjete stanovanja,poboljšati uvjete za odgajanje i školovanje mladih, rad i zapošljavanje radno sposobnih Roma, te povećati vrijednost nekretnina.

Rezultati projekta: izgrađeno 87 obiteljskih kuća i 2 igrališta u Dardi, Nikole Šubića Zrinskog.

Financiranje: Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:  40.804.588,47 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 34.683.900,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. 04. 2014. do 01. 05. 2023. godine

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

TIJEK IZGRADNJE KUĆA U ROMSKOM NASELJU

Projektom Kuće u romskom naselju KK.08.2.1.07.0008 kojim je planirana izgradnja 87 kuća u naselju u ulici Nikole Šubića Zrinskog, do sada je izgrađeno i useljeno 30 kuća, sredinom svibnja 2021. bit će useljive još 24 kuće. Traje izgradnja još 18 kuća za koje se planira useljenje u srpnju 2021. godine. Do kraja godine bit će izgrađeno još 15 kuća.

Nekad improvizirano naselje bez ceste, rasvjete, imena ulice i kućnih brojeva s objektima neadekvatnim za život sada dobiva zavidnu vizuru uređenog i modernog mjesta.

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Kuće u Romskom naselju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost Projekta jest 40.804.588,47 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 34.683.900,20 HRK, odnosno 85%.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti uključivanju Roma u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda.

Specifični ciljevi jesu: poboljšati kvalitetu života Roma kroz kvalitetnije uvjete stanovanja,poboljšati uvjete za odgajanje i školovanje mladih, rad i zapošljavanje radno sposobnih Roma, te povećati vrijednost nekretnina.

TIJEK RADOVA NA UREĐENJU CENTRA DARDE

TIJEK RADOVA NA DOGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA RADOST

TIJEK RADOVA NA UREĐENJU KULTURNOG CENTRA ROMA BARANJE

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA “RADOST” KK.08.2.1.07.0004

Korisnik: Općina Darda

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:  11.448.024,00 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 9.724.711,85 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 28. ožujka 2017. godine do 28. listopada 2019.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta jest 11.440.837,48 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 9.724.711,84 HRK.

Projekt se odnosi na dogradnju i opremanje zgrade dječjeg vrtića te na opremanje dječjeg igrališta koji bi po završetku bili u skladu s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. S obzirom na očiti nedostatak kapaciteta za predškolski odgoj i obrazovanje na nacionalnom i lokalnom nivou, ovaj projekt predstavlja učinkovit mehanizam unapređenja kvalitete usluge predškolskog odgoja, ujedno dajući svoj doprinos kvaliteti života lokalnog stanovništva u području kojeg karakteriziraju loša gospodarska situacija i nepovoljne demografske prilike.

USKORO DOVRŠETAK RADOVA NA KULTURNOM CENTRU ROMA BARANJE

U Općini Darda privode se kraju radovi na dovršetku izgradnje Kulturnog centra Roma Baranje koji je sufinancirala Europska unija iz  Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta je 1.211.000,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava jest 932.130,91 HRK, odnosno 85%.

Pripadnici romske nacionalne manjine do sada nisu imali prostor za društvene i kulturne aktivnosti u kojem bi  njegovali svoje običaje i kulturu, održavali manifestacije te provodili edukacije. Kulturni centar Roma Baranje smješten je u ulici Nikole Šubića Zrinskog, Darda u zgradi od preko 380 m2. U samoj zgradi, koja se sastoji od prizemlja i potkrovlja, nalaze se između ostaloga dvije dvorane, tri velike prostorije, opremljena čajna kuhinja, sanitarni čvor, kotlovnica, spremište.

Cilj projekta bio je dovršetak izgradnje Kulturnog centra kako bi se poboljšao položaj Roma uključivanjem svih stanovnika Općine Darda u društveni, kulturni i gospodarski život. Realizacijom ovog projekta stvorit će se preduvjeti za stvaranje odgovornijeg, obrazovanijeg, aktivnijeg i zdravijeg društva u cijelosti.

DOVRŠETAK GRADNJE KULTURNOG CENTRA ROMA BARANJE KK.08.2.1.07.0002

Cilj projekta jest dovršetak gradnje Kulturnog centra Roma Baranje. Specifičan cilj je poboljšati kulturni i društveni život Roma radi unapređenja uključivanja u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda. Romi će u prostorima Centra moći prisustvovati različitim edukativnim programima, jedan od ciljeva projekta odnosi se upravo na edukativni karakter koji će upotpuniti čitavu projektnu ideju. Ciljana skupina jest Romska zajednica Baranje dok su krajnji korisnici stanovnici Darde, romska zajednica šireg područja, turisti. Pokazatelj je izgrađena infrastruktura.

Korisnik: Općina Darda

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 1.211.000,00 HRK

Iznos EU sufinanciranja:  932.130,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 29. ožujka 2017. godine do 29. prosinca 2018.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta jest 1.211.000,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 932.130,91 HRK, odnosno 85%. Problemi s kojima se Romi susreću odnose se na nizak životni standard, lošu kvalitetu života, neadekvatne životne uvjete, isključenost od ostalih članova društva, mali udio pismenosti i učestalost prekidanja obrazovanja te neodgovorno plairanje obitelji. Pripadnici romske nacionalne manjine nemaju prostor za društvene i kulturne aktivnosti u kojem bi  njegovali svoje običaje i kulturu, održavali kulturne manifestacije te provodili edukacije. Cilj projekta je dovršetak izgradnje Kulturnog centra Roma Baranje čime bi se poboljšao kulturni i društveni položaj Roma uključivanjem svih stanovnika Općine Darda u društveni i gospodarski život.

Program je sufinancirala Europska unija iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova

UREĐENJE CENTRA DARDE KK.08.2.1.07.0001

Projekt osigurava javnu infrastrukturu koja je potrebna kao preduvjet razvoja svih pokretačkih sila, počevši od poduzetničke, turističke, pa sve do same sigurnosti i ugodnog života za sve građane. Uređenje centra neposredno i dugoročno dovest će do smanjenja socijalne ovisnosti i jačanja demografske slike područja.

Pokazatelji su: izgradnja ceste, 3 kružna toka, izgradnja  pješačke staze, izgradnja biciklističke staze, izgradnja parkirnih mjesta, postavljanje stup javne rasvjete, oborinska odvodnja, zasađene sadnice  autohtonog drveća  te sadnice autohtonog grmlja.

Korisnik: Općina Darda

Partneri: Uprava za ceste Osječko – baranjske županije

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:  24.262.500,00 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 20.570.733,93 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. siječnja 2014.  – 01. listopada 2019.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (Davor Marušić) ili na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Darda.

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta jest 24.200.863,45 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 20.570,733,93 HRK.

Projektom je planirano poboljšanje sigurnosti u prometu, smanjenje troškova održavanja prometnica, doprinos u razvitku gospodarstva i turizma, poboljšanje dostupnosti javnim objektima te kvalitetnije povezivanje s državnom cestom. Navedeno može pridonijeti privlačenju investicija, otvaranju novih tvrtki te zapošljavanju.

Podijeli stranicu na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt