PROGRAM INTEGRIRANE FIZIČKE, GOSPODARSKE I SOCIJALNE REGENERACIJE MALIH GRADOVA NA RATOM POGOĐENIM PODRUČJIMA2018-10-22T09:58:47+00:00

PROGRAM INTEGRIRANE FIZIČKE, GOSPODARSKE I SOCIJALNE REGENERACIJE MALIH GRADOVA NA RATOM POGOĐENIM PODRUČJIMA

TIJEK RADOVA NA UREĐENJU CENTRA DARDE

TIJEK RADOVA NA DOGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA RADOST

TIJEK RADOVA NA UREĐENJU KULTURNOG CENTRA ROMA BARANJE

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA “RADOST” KK.08.2.1.07.0004

Osnovne informacije

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Prijavitelj: Općina Darda

Ukupni prihvatljivi troškovi:  11.440.837,48 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 9.724.711,85 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 28. ožujka 2017. godine do 28. listopada 2019.

https://strukturnifondovi.hr

Program je sufinancirala Europska unija iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta jest 11.440.837,48 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 9.724.711,84 HRK.

Projekt se odnosi na dogradnju i opremanje zgrade dječjeg vrtića te na opremanje dječjeg igrališta koji bi po završetku bili u skladu s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. S obzirom na očiti nedostatak kapaciteta za predškolski odgoj i obrazovanje na nacionalnom i lokalnom nivou, ovaj projekt predstavlja učinkovit mehanizam unapređenja kvalitete usluge predškolskog odgoja, ujedno dajući svoj doprinos kvaliteti života lokalnog stanovništva u području kojeg karakteriziraju loša gospodarska situacija i nepovoljne demografske prilike.

USKORO DOVRŠETAK RADOVA NA KULTURNOM CENTRU ROMA BARANJE

U Općini Darda privode se kraju radovi na dovršetku izgradnje Kulturnog centra Roma Baranje koji je sufinancirala Europska unija iz  Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta je 1.211.000,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava jest 932.130,91 HRK, odnosno 85%.

Pripadnici romske nacionalne manjine do sada nisu imali prostor za društvene i kulturne aktivnosti u kojem bi  njegovali svoje običaje i kulturu, održavali manifestacije te provodili edukacije. Kulturni centar Roma Baranje smješten je u ulici Nikole Šubića Zrinskog, Darda u zgradi od preko 380 m2. U samoj zgradi, koja se sastoji od prizemlja i potkrovlja, nalaze se između ostaloga dvije dvorane, tri velike prostorije, opremljena čajna kuhinja, sanitarni čvor, kotlovnica, spremište.

Cilj projekta bio je dovršetak izgradnje Kulturnog centra kako bi se poboljšao položaj Roma uključivanjem svih stanovnika Općine Darda u društveni, kulturni i gospodarski život. Realizacijom ovog projekta stvorit će se preduvjeti za stvaranje odgovornijeg, obrazovanijeg, aktivnijeg i zdravijeg društva u cijelosti.

DOVRŠETAK GRADNJE KULTURNOG CENTRA ROMA BARANJE KK.08.2.1.07.0002

Osnovne informacije

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Prijavitelj: Općina Darda

Ukupna vrijednost projekta:  1.096.624,60 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 932.130,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 29. ožujka 2017. godine do 29. prosinca 2018.

Cilj projekta: dovršetak gradnje Kulturnog centra Roma Baranje. Specifičan cilj je poboljšati kulturni i društveni život Roma radi unapređenja uključivanja u društveni i gospodarski život svih stanovnika Općine Darda. Romi će u prostorima Centra moći prisustvovati različitim edukativnim programima, jedan od ciljeva projekta odnosi se upravo na edukativni karakter koji će upotpuniti čitavu projektnu ideju.

Ciljana skupina: Romska zajednica Baranje. Krajnji korisnici: stanovnici Darde, romska zajednica šireg područja, turisti.

Više informacija možete dobiti na broj 031/ 740 – 002 (lok.4)

https://strukturnifondovi.hr

Program je sufinancirala Europska unija iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta jest 1.211.000,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 932.130,91 HRK, odnosno 85%. Problemi s kojima se Romi susreću odnose se na nizak životni standard, lošu kvalitetu života, neadekvatne životne uvjete, isključenost od ostalih članova društva, mali udio pismenosti i učestalost prekidanja obrazovanja te neodgovorno plairanje obitelji. Pripadnici romske nacionalne manjine nemaju prostor za društvene i kulturne aktivnosti u kojem bi  njegovali svoje običaje i kulturu, održavali kulturne manifestacije te provodili edukacije. Cilj projekta je dovršetak izgradnje Kulturnog centra Roma Baranje čime bi se poboljšao kulturni i društveni položaj Roma uključivanjem svih stanovnika Općine Darda u društveni i gospodarski život.

Program je sufinancirala Europska unija iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova

UREĐENJE CENTRA DARDE KK.08.2.1.07.0001

Osnovne informacije

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Prijavitelj: Općina Darda

Partneri: Uprava za ceste Osječko – baranjske županije

Ukupna vrijednost projekta:  24.200.863,45 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 20.570.733,93 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. siječnja 2014. godine do 01. listopada 2019.

Projekt osigurava javnu infrastrukturu koja je potrebna kao preduvjet razvoja svih pokretačkih sila, počevši od poduzetničke, turističke, pa sve do same sigurnosti i ugodnog života za sve građane. Uređenje centra neposredno i dugoročno dovest će do smanjenja socijalne ovisnosti i jačanja demografske slike područja. Pokazatelji su: izgradnja ceste, 3 kružna toka, izgradnja  pješačke staze, izgradnja biciklističke staze, izgradnja parkirnih mjesta, postavljanje stup javne rasvjete, oborinska odvodnja, zasađene sadnice  autohtonog drveća  te sadnice autohtonog grmlja.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj 031/ 740 – 002 (lok.4)

https://strukturnifondovi.hr

Program je sufinancirala Europska unija iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Općina Darda potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost Projekta jest 24.200.863,45 HRK, a iznos bespovratnih sredstava je 20.570,733,93 HRK.

Projektom je planirano poboljšanje sigurnosti u prometu, smanjenje troškova održavanja prometnica, doprinos u razvitku gospodarstva i turizma, poboljšanje dostupnosti javnim objektima te kvalitetnije povezivanje s državnom cestom. Navedeno može pridonijeti privlačenju investicija, otvaranju novih tvrtki te zapošljavanju.

Zazeli

Pilot projekt

Najnovije vijesti iz Općine Darda