Sukladno članku 29. stavku 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18, 115/18, 98/19) Općina Darda objavljuje

OBAVIJEST O POČETKU NA JAVNG UVIDA U IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU DARDA

1. Javni uvid u prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda održat će se
od 11. rujna 2020. do 25. rujna 2020. godine radi pribavljanja prigovora na isti.
2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda objavljen je u elektronskom obliku na mrežnoj stranici Općine Darda http://www.darda.hr/ i oglasnoj ploči Općine Darda.
3. Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda objavit će se u javnom glasilu – Glasu Slavonije, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Darda.
4. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda izložene su na javni uvid u trajanju od 15 dana u zgradi Općine Darda, Jedinstveni upravni odjel Općine Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda, svakog radnog dana u trajanju od 08:00 do 14:00 sati.
5. Na izloženi Prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda zainteresirane osobe mogu dati prigovore u pisanom obliku najkasnije do isteka roka javnog uvida putem pošte ili osobno na adresu Općina Darda, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda.
O podnesenim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Darda u roku od 30 dana.
6. Nakon proteka Javnog uvida Općinski načelnik uputiti će Prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda Općinskom vijeću na donošenje, te podnesene prigovore, u koliko ih bude, na razmatranje i odlučivanje.
7. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u ovoj Obavijesti neće se uzeti u obzir.
8. Općinsko vijeće Općine Darda će donijeti Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Darda i zatim dostaviti Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost i Osječko-baranjskoj županiji na mišljenje.

Prijedlog izmjena Odluke o raspolaganju poljoprivrednim zemljište u vlasništvu RH na području Općine Darda možete pročitati ovdje.

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt