Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
Datum završetka natječaja: 30.10.2015.
Budžet: 10.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja:
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti”, podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014).
Potpore se dodjeljuju za ulaganja u obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, a koji su se dogodili nakon 1. siječnja 2014. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Prihvatljivi troškovi:
· sanacija poljoprivrednog zemljišta,
· građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
· popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
· nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
· nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
· opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
· označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. Pravilnika o provedbi mjere 05, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Stopa sufinanciranja:

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, a intenzitet potpore izražen je kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja.
Detaljne upute za podnošenje zahtjeva nalaze se u Pravilniku o provedbi mjere 05 i Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj »Podmjera 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju -http://www.apprrr.hr/podmjera-52—tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 31. 8. 2015. i traje do 30. 10. 2015.