strategija turizma

Općina Darda ovim putem poziva predstavnike zainteresirane javnosti predlagatelje/nositelje projekata da dostave svoje prijedloge projekata /projektnih ideja za izradu Strategije razvoja turizma Općine Darda 2018. – 2022., slanjem popunjenog obrazca na mail opcina@darda.hr, do 25. veljače 2019. godine.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom razvoja turizma Općine Darda 2018. – 2022. su slijedeći:
– utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020., a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
– stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-turističkim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
– stvaranje podloge za pripremu i aplikaciju projekata prema EU i drugim fondovima,
– stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,
– stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša.

Svoje prijedloge predstavnici zainteresirane javnosti mogu podnijeti na propisanom obrascu koji možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta.

Preuzmi obrazac

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt