Općina Darda poziva sve dosadašnje i potencijalne korisnike
Proračunskih sredstava Općine Darda za dostavu prijedloga za financiranje odnosno sufinanciranje
iz Proračuna Općine Darda za 2015. godinu
I – Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici Proračunskih sredstava da zaključno sa
15.10.2014. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Darda svoje prijedloge Programa
za financiranje, odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Darda za 2015. Godinu osobno ili
poštom (Adresa: Sv. l. Krstitelja 89, Darda).
II – Prijedlog Programa iz točke I mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu i
uputama za izradu financijskih planova objavljenog na stranicama Općine i mora sadržavati:
1. Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01.2014. do 31.08.2014. godine
2. Program aktivnosti za 2015. godinu sa prijedlogom financiranja
III – Prilikom izrade Prijedloga Proračuna Općine Darda za 2015. Godinu u razmatranje će se
uzeti samo potpuni i na vrijeme pristigli prijedlozi Programa.
Obrasci za podnošenje prijedloga Programa mogu se dobiti u financijskoj službi Općine
Darda ili na Internet stranici Općine Darda.

 

[wpfilebase tag=browser id=165 /]