Oglasna ploča2019-01-11T12:38:41+00:00

TEKUĆE OBAVIJESTI IZ OPĆINE DARDA

JAVNI POZIV – OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA STANOVANJE

POZIVAJU SE KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE PRI CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB DA SE JAVE U OPĆINU DARDA, RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA STANOVANJE U 2019. GODINI. ZAHTJEVI SE PODNOSE OD 15. 01. DO 15. 02. 2019.

OD PONEDJELJKA DO PETKA

OD 08,00 – 14,00 SATI.

UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI:

  1. Rješenje o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb (preslika)
  2. Zadnju uplatnicu zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb (preslika)
  3. Osobnu iskaznicu (preslika).
PREUZMI ZAHTJEV

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DARDA

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam  (8) dana u vremenu od  16. 01. 2019.  do  23. 01. 2019. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostoriji Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 119, svakim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 119, dana 17. 01. 2019. godine, u  11.00 sati u vijećnici Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 119.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,

– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,

– uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Darda, 31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 119.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općini Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 119, Načelniku Općine Darda, na adresu Općina Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 119, najkasnije do 23. 01. 2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog izmjena Prostornog plana i kartografski prikaz možete pogledati klikom na poveznicu.

PREUZMI IZMJENE

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA

Obavještavamo sve mještane Općine Darda da je na snazi privremena regulacija prometa u ulici 135. baranjske brigade i Osječkoj ulici. Za promet je zatvorena ulica 135. baranjske brigade. Isto tako, za promet je zatvorena i Osječka ulica od križanja s ulicom 135. baranjske brigade do čvorišta s ulicom Vladimira Nazora.

Napominjemo kako je ulica Sv. I.Krstitelja sada dvosmjerna.

Vrsta zahtjeva Preuzimanje obrasca
Potvrda o prebivalištu za poreznu karticu
Preuzmi obrazac
Izjava svjedoka
Prijava štete od elementarne nepogode
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje kino sale
Preuzmi obrazac
Zahtjev za dodjelu potpore za novorođeno dijete
Preuzmi obrazac
Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje razglasa
Preuzmi obrazac
Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Preuzmi obrazac
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Preuzmi obrazac
Prijava nepropisno odbačenog otpada
Preuzmi obrazac

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Najnovije vijesti iz Općine Darda

USLUGE VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE DARDA

Cijena usluge iznosi 305 kuna s PDV-om po radnom satu stroja! Usluga se vrši po prethodnom dogovoru s komunalnim redarom!

Cijena usluge iznosi 120 kuna s PDV-om za svaki pojedinačni odvoz. Uslugu je potrebno prethodno dogovoriti!
Cijena jedne odvoza cisterne iznos 120 kuna s PDV-om! Uslugu je potrebno prethodno ugovoriti!

POŠALJI UPIT