TEKUĆE OBAVIJESTI IZ OPĆINE DARDA

JAVNI POZIV VLASNICIMA NEKRETNINA U ULICI SV. I. KRSTITELJA OD KRIŽANJA S ULICOM V. NAZORA DO KRIŽANJA S ULICOM LJ. GAJA

OPĆINA DARDA, Svetog Ivana Krstitelja 89, 31326 Darda, kao vlasnik nerazvrstanih cesta u općini Darda, objavljuje

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na na kojem će biti izvedena prometnica, pješačka staza, biciklistička staza, raskrižje cesta – kružni tok i javna rasvjeta u ulici Svetog Ivana Krstitelja od raskrižja ulic Vladimira Nazora do raskrižja ulice Ljudevita Gaja u k.o. Darda.

I. Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem

će biti izvedena prometnica, pješačka staza, biciklistička staza, raskrižje cesta – kružni tok i javna

rasvjeta u k.o. Darda, da je dana 05.06.2019. godine izvršena terenska izmjera za izradu

geodetskog projekta na k.č.br. 2947/2, 2954 i 2633/1 u k.o. Darda.

II. Općina Darda, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Nela Toth, dipl. ing. geod.,

evidentirane u komori pod oznakom Geo 591 iz tvrtke Geo Gyrus d.o.o., Svete Ane 10, 31000

Osijek, započet će dana 22.07.2019. godine – obilježavanje zemljišta na kojem će biti izvedena

prometnica, pješačka staza, biciklistička staza, raskrižje cesta – kružni tok i javna rasvjeta u k.o.

Darda.

III. Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem će biti izvedena

prometnica, pješačka staza, biciklistička staza, raskrižje cesta – kružni tok i javna rasvjeta u k.o.

Darda., moći će prisustvovati obilježavanju zemljišta 22.07.2019. godine u vremenu od 08.00 –

12.00 sati.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA OPĆINE DARDA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Darda objavljuje izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora za članove vijeća nacionalnih manjina. Cjelokupno izvješće možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta.

Izvješće o utrošku sredstava

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA OPĆINE DARDA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Darda objavljuje rezultate izbora za Vijeća nacionalnih manjina Općine Darda. Rezultate možete pregledati klikom na poveznice ispod teksta.

Rezultati izbora za Vijeće srpske nacionalne manjine
Rezultati izbora za vijeće mađarske nacionalne manjine
Rezultati izbora za vijeće romske nacionalne manjine

ODREĐENA BIRAČKA MJESTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Darda odredilo je biračka mjesta za provođenje izbora za članice/članove Vijeća nacionalnih manjina na području Općine Darda. Rješenje o određivanju biračkih mjesta možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

ZBIRNE LISTE KANDIDATA ZA IZBORE ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA OPĆINE DARDA

Darda, 16. travnja 2019. godine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Darda objavljuje zbirne liste kandidata za izbore članica/članova Vijeća nacionalnih manjina Općine Darda. Liste možete pregledati klikom na poveznice ispod teksta.

Zbirna lista kandidata za Vijeće srpske nacionalne manjine
Zbirna lista kandidata za vijeće mađarske nacionalne manjine
Zbirna lista kandidata za vijeće romske nacionalne manjine

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU V. IID PPUO  DARDA

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju  i Zaključka Načelnika Općine Darda KLASA: 350-01/18-01/8, UR.BROJ: 2100/03-19-01/56, od 02. siječnja 2019. godine, Načelnik Općine Darda objavio je javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda.

Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam  (8) dana u vremenu od  16. 01. 2019.  do  23. 01. 2019. godine.

Cjelokupno izvješće možete pogledati klikom na poveznicu ispod. 

PREGLEDAJ IZVJEŠĆE

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA

Obavještavamo sve mještane Općine Darda da je na snazi privremena regulacija prometa u ulici 135. baranjske brigade i Osječkoj ulici. Za promet je zatvorena ulica 135. baranjske brigade. Isto tako, za promet je zatvorena i Osječka ulica od križanja s ulicom 135. baranjske brigade do čvorišta s ulicom Vladimira Nazora.

Napominjemo kako je ulica Sv. I.Krstitelja sada dvosmjerna.

Vrsta zahtjeva Preuzimanje obrasca
Potvrda o prebivalištu za poreznu karticu
Preuzmi obrazac
Izjava svjedoka
Prijava štete od elementarne nepogode
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje kino sale
Preuzmi obrazac
Zahtjev za dodjelu potpore za novorođeno dijete
Preuzmi obrazac
Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje razglasa
Preuzmi obrazac
Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Preuzmi obrazac
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Preuzmi obrazac
Prijava nepropisno odbačenog otpada
Preuzmi obrazac

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Pilot projekt

USLUGE VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE DARDA

Cijena usluge iznosi 305 kuna s PDV-om po radnom satu stroja! Usluga se vrši po prethodnom dogovoru s komunalnim redarom!

Cijena usluge iznosi 120 kuna s PDV-om za svaki pojedinačni odvoz. Uslugu je potrebno prethodno dogovoriti!

POŠALJI UPIT