TEKUĆE OBAVIJESTI IZ OPĆINE DARDA

Učilište DMD Naturalis – ustanova za obrazovanje odraslih, održat će izobrazbu o održivoj upotrebi pesticida iz Modula za profesionalne korisnike – osnovno i dopunska izobrazba. Ovim putem pozivamo sve mještane koji nisu pohađali dopunsku  izobrazbu da to mogu sada učiniti. Izobrazba će se održati

23.09.2023. DARDA od 16:00 sati,

SVETOG IVANA KRSTITELJA 111,

DOM KULTURE

Isto tako pozivamo na prezentaciju ostalih osposobljavanja koje Učilište DMD Naturalis – ustanova za obrazovanje odraslih provodi kao što su: osposobljavanje za rukovatelja motornom lančanom pilom, rukovatelja trimerom, rukovatelja poljoprivrednim traktorom s radnim priključcima, rukovatelj kombajnom, rukovatelj viličarom, rukovatelj bagerom, voditelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, osposobljavanje za lovca, osposobljavanje za lovočuvara.

Više informacije na broj telefona: 01/375-8225 ili info@dmdnaturalis.hr

OBAVIJEST O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ODREĐENIH STRUKA I ZANIMANJA

Povjerenstvo za stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja na području Općine Darda objavljuje da se prijave za stambeno zbrinjavanje određenih struka i zanimanja podnose od 10. srpnja do 25. srpnja 2023. godine.

  • Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova mora sadržavati:
  • ime i prezime potencijalnog korisnika kadrovske stambene jedinice te ime i prezime svih članova njegovog obiteljskog kućanstva za koje se podnosi prijava,
  • OIB potencijalnog korisnika kadrovskog stana i svih članova njegovog obiteljskog kućanstva,
  • adresu prebivališta i/ili boravišta,
  • dokaz o stečenoj razini obrazovanja (svjedodžba ili diploma, dokazi o dodatnim usavršavanjima, specijalizacijama i dr.),
  • izjavu poslodavca (očitovanje) da je potencijalni korisnik kadrovske stambene jedinice trenutno zaposlen kod navedenog poslodavca te da je i nadalje potreban za obavljanje registrirane djelatnosti poslodavca,
  • uvjerenje/potvrda općinskog suda da nije u tijeku kazneni postupak, odnosno podignuta pravomoćna optužnica,
  • uvjerenje Općinskog suda, Zemljišno-knjižnog odjela, da potencijalni korisnik kadrovske stambene jedinice i članovi obiteljskog kućanstva nemaju u vlasništvu drugu useljivu stambenu jedinicu na području Općine Darda,
  • izjavu podnositelja da će uredno plaćati sve troškove vezane uz redovito korištenje stambene jedinice,
  • dokaz o posebnim postignućima ukoliko ih potencijalni korisnik posjeduje (priznanja, nagrade, inovacije i sl.).
Vrsta zahtjeva Preuzimanje obrasca
Prijava štete od elementarne nepogode
Zahtjev za korištenje kino sale
Zahtjev za dodjelu potpore za novorođeno dijete
Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva
Zahtjev za korištenje razglasa
Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Prijava nepropisno odbačenog otpada

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

USLUGE VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE DARDA

Cijena usluge iznosi 305 kuna s PDV-om po radnom satu stroja! Usluga se vrši po prethodnom dogovoru s komunalnim redarom!

Cijena usluge iznosi 120 kuna s PDV-om za svaki pojedinačni odvoz. Uslugu je potrebno prethodno dogovoriti!

POŠALJI UPIT