TEKUĆE OBAVIJESTI IZ OPĆINE DARDA

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU V. IID PPUO  DARDA

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju  i Zaključka Načelnika Općine Darda KLASA: 350-01/18-01/8, UR.BROJ: 2100/03-19-01/56, od 02. siječnja 2019. godine, Načelnik Općine Darda objavio je javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda.

Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam  (8) dana u vremenu od  16. 01. 2019.  do  23. 01. 2019. godine.

Cjelokupno izvješće možete pogledati klikom na poveznicu ispod. 

PREGLEDAJ IZVJEŠĆE

JAVNI POZIV – OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA STANOVANJE

POZIVAJU SE KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE PRI CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB DA SE JAVE U OPĆINU DARDA, RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA STANOVANJE U 2019. GODINI. ZAHTJEVI SE PODNOSE OD 15. 01. DO 15. 02. 2019.

OD PONEDJELJKA DO PETKA

OD 08,00 – 14,00 SATI.

UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI:

  1. Rješenje o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb (preslika)
  2. Zadnju uplatnicu zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb (preslika)
  3. Osobnu iskaznicu (preslika).
PREUZMI ZAHTJEV

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA

Obavještavamo sve mještane Općine Darda da je na snazi privremena regulacija prometa u ulici 135. baranjske brigade i Osječkoj ulici. Za promet je zatvorena ulica 135. baranjske brigade. Isto tako, za promet je zatvorena i Osječka ulica od križanja s ulicom 135. baranjske brigade do čvorišta s ulicom Vladimira Nazora.

Napominjemo kako je ulica Sv. I.Krstitelja sada dvosmjerna.

Vrsta zahtjeva Preuzimanje obrasca
Potvrda o prebivalištu za poreznu karticu
Preuzmi obrazac
Izjava svjedoka
Prijava štete od elementarne nepogode
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje kino sale
Preuzmi obrazac
Zahtjev za dodjelu potpore za novorođeno dijete
Preuzmi obrazac
Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva
Preuzmi obrazac
Zahtjev za korištenje razglasa
Preuzmi obrazac
Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Preuzmi obrazac
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Preuzmi obrazac
Prijava nepropisno odbačenog otpada
Preuzmi obrazac

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

Pilot projekt

USLUGE VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE DARDA

Cijena usluge iznosi 305 kuna s PDV-om po radnom satu stroja! Usluga se vrši po prethodnom dogovoru s komunalnim redarom!

Cijena usluge iznosi 120 kuna s PDV-om za svaki pojedinačni odvoz. Uslugu je potrebno prethodno dogovoriti!
Cijena jedne odvoza cisterne iznos 120 kuna s PDV-om! Uslugu je potrebno prethodno ugovoriti!

POŠALJI UPIT