TEKUĆE OBAVIJESTI IZ OPĆINE DARDA

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Darda

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će  (15) dana u vremenu od  30.09.2022. godine do 14.10.2022. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostoriji Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, svakim danom od 8,00 do 14,00 sati. Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana dana 06.10.2022. godine u 11.00 sati u prostoriji Općine Darda, Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,

– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,

– uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Darda, 31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općinskom  načelniku Općine Darda, na adresu: 31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89, ili na adresu elektroničke pošte opcina@darda.hr najkasnije do 14.10.2022. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

U Dardi, 22. rujna 2022. godine

Prijedlog izmjena plana možete preuzeti klikom na poveznicu ispod teksta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NAČELNIK OPĆINE DARDA

OBAVIJEST O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA STANOVANJE

Općina Darda obavještava sve potencijalne korisnike prava na pomoć za stanovanje, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, da se zahtjevi za ostvarivanje pomoći u 2022. godini mogu podnijeti od 15. ožujka 2022. godine do 15. lipnja 2022. godine.

Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje moraju priložiti presliku rješenja o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu izdanog od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb i presliku računa za osnovne režije iz mjeseca koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva.

OBAVIJEST O POTICAJU ZA NOVOOTVORENE TVRTKE, OBRTE I JEDNOSTAVNA DRUŠTVA

Općina Darda potiče otvaranje novih tvrtki i obrta na području Općine Darda. Uvjet za ostvarivanje prava na poticaj jest otvaranje tvrtke ili obrta u 2022. godini, te da je sjedište tvrtke ili obrta na području Općine Darda. Cjelokupan tekst odluke možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Vrsta zahtjeva Preuzimanje obrasca
Prijava štete od elementarne nepogode
Zahtjev za korištenje kino sale
Zahtjev za dodjelu potpore za novorođeno dijete
Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva
Zahtjev za korištenje razglasa
Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
Prijava nepropisno odbačenog otpada

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt

USLUGE VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE DARDA

Cijena usluge iznosi 305 kuna s PDV-om po radnom satu stroja! Usluga se vrši po prethodnom dogovoru s komunalnim redarom!

Cijena usluge iznosi 120 kuna s PDV-om za svaki pojedinačni odvoz. Uslugu je potrebno prethodno dogovoriti!

POŠALJI UPIT