Temeljem članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda, KLASA: 320-02/23-01/5, URBROJ: 2100/03-23-02/5 od 13. studenog 2023. godine, Općina Darda objavljuje Javnog natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda, KLASA: 320-02/23-01/5, URBROJ: 2100/03-23-02/6 od 13. studenog 2023. godine.

Tekst Javnog natječaja objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine Darda, na oglasnoj ploči Općine Darda i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom  „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu Općine Darda u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Darda, a koji počinje teći od 20. studenog 2023. godine.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja  s popisom katastarskih čestica, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalazi se u tablici 1. i tablici 2. ovog Javnog natječaja.

U tablici ispod teksta možete preuzeti sve potrebne propise i obrasce za prijavu na natječaj.

Naziv akta Poveznica za preuzimanje
Natječaj za zakup zemljišta  
Obrazac 1  
Obrazac 2  
Obrazac 3  
Obrazac 4  
Obrazac gospodarskog programa  
Obrazac ponude  
Popis čestica s cijenama  
Tablica bodovanja  
Tablica bodovanja 2  

Podijeli vijest na društvenim mrežama!

Zazeli

Zazeli

Pilot projekt