REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČK0 – BARANJSKA ŽUPANIJA OSIJEK UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ uputio je slijedeći dopis:
Klasa: 320-01/15-01/15 Urbroj: 2158/1-01-12-15-2
Osijek, 26. kolovoz 2015.
Jedinice lokalne samouprave Osječko-baranjske županije, n/p gradonačelnika — načelnika – svima
Predmet: Promocija Znakova hrvatskih poljoprivrednih proizvoda – obavijest, dostavlja se
Poštovane/poštovani
Razvoj poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj, u značajnoj mjeri ovisi o povezanosti proizvođača, prerađivačke industrije i potrošača. U današnjim prilikama sve je veća potreba za snažnijom promocijom domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda obzirom da na tržištu postoji široka ponuda cijelih paleta proizvoda.
Hrvatska poljoprivredna agencija u okviru svoje djelatnosti provodi i marketinške aktivnosti usmjerene na razvoj sustava za zaštitu domaćih poljoprivrednih proizvoda, sljedivost i promociju poljoprivrednih proizvoda. Također jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu aktivno sudjelovati u promociji Znakova hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.
Slijedom navedenoga prosljeđujemo Vam dopis Hrvatske poljoprivredne agencije, te Vas molimo da ga proslijedite svim važnim institucijama na Vašem području, a posebno onima koja se bave odgojem i obrazovanjem, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kao i subjektima u poslovanju s hranom.
S poštovanjem
Privitak: Dopis Hrvatske poljoprivredne agencije slijedi:

“Hrvatska poljoprivredna agencija kao institucija koja u Republici Hrvatskoj obavlja niz djelatnosti u poljoprivredi,- prvenstveno s ciljem razvoja i unapređenja stočarske proizvodnje, obavlja i poslove vezano za marketinško promicanje poljoprivredne proizvodnje.
U sklopu navedene djelatnosti, Hrvatska poljoprivredna agencija provodi sljedeće marketinške projekte: Mlijeko hrvatskih farmi, Dobrovoljno označavanje svježeg svinjskog mesa, junećeg mesa i mesa peradi putem Znaka Meso hrvatskih farmi, Dobrovoljno označavanje meda Znakom Med iz Lijepe naše, Dobrovoljno označavanje svježih konzumnih jaja Znakom jaja hrvatskih farmi te Dobrovoljno označavanje pekarskih proizvoda Znakom Kruh hrvatskih polja, a sve u cilju zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje.
Razvijenim sustavima kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda odnosno uslugama Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka, Odjela za ocjenjivanje trupova na liniji klanja, Odjela za kontrolu kvalitete meda te podacima iz baze Jedinstvenog registra domaćih životinja, Hrvatska poljoprivredna agencija prati i provodi kontrolu navedenih projekata dok kompletnu provedbu projekata provodi Odjel za tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda. U cilju što efikasnije provedbe projekta, Hrvatska poljoprivredna agencija izradila je kompletnu proceduru projekata, koja Vam je dostupna na našoj web stranici www.hpa.hr, , kao i popis korisnika Znakova. Marketinškim označavanjem domaćih poljoprivrednih proizvoda, potrošačima se nude proizvodi s hrvatskih farmi što jamči kvalitetu, podrijetlo i posljedično tomu sigurnost u konzumaciju domaćih proizvoda.
Kako je od velike važnosti za ovakve projekte njihova uspješnost, koja ovisi ponajviše o potrošačima, promocija Znakova je izuzetno bitna. Slaba komunikacija Znakova i loša informiranost može dovesti do negativnog efekta. iz tog razloga, Hrvatska poljoprivredna agencija pokrenula je niz aktivnosti koje mogu pomoći u boljoj promociji Znakova. Nastojimo što više naše Znakove promovirati kroz domaće i međunarodne skupove, stočarske izložbe, koristeći sve mogućnosti besplatnog medijskog oglašavanja, facebook stranicu Mlijeko i Meso hrvatskih farmi. U zadnjih nekoliko mjeseci izradili smo promotivne materijalne za sve naše projekte, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskom radiotelevizijom za emisiju Stvarajmo zajedno, izradili smo za svaki projekt film koji predstavlja po jednog našeg korisnika Znaka. Najnovija promotivna aktivnost koju je pokrenula Hrvatska poljoprivredna agencija je promocija naših Znakova putem reklamnih panoa koji su bili postavljeni na 21 mjestu diljem Republike Hrvatske.
Smatramo da je povećanje broja proizvoda koji nose naše zaštićene Znakove, podupiranje potrošnje proizvoda s hrvatskih farmi kao i zajednički rad na promociji, itekako dobar put za istovremeno održavanje ali i razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje koji nam je svima u interesu. Stoga Vas ovim putem molimo za zajedničku suradnju. Molimo Vas da ovaj dopis proslijedite na gradove i općine u Vašoj županiji, na sve važne institucije, posebice one koje se bave odgojem i obrazovanjem. Željeli bi da prilikom kupnje određenih proizvoda obrate pozornost na proizvode koji na sebi nose Znak Hrvatske poljoprivredne agencije.
Također Vas molimo da informirate potencijalne Korisnike naših Znakova (Subjekte u poslovanju s hranom, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva ) kako bi nam se pridružili u uspješnoj provedbi projekata kako bi što više proizvoda na tržištu nosilo neki od Znakova Hrvatske poljoprivredne agencije. Ali Vas isto tako molimo suradnju i na zajedničkoj promociji naših Znakova. Vaša pomoć bi nam bila od velike važnosti te bi na taj način zajednički sa istim i jedinim ciljem, a to je zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje, pomogli i samim poljoprivrednim proizvođačima kojima bismo omogućili povećanje domaće poljoprivredne proizvodnje, ali i našim potrošačima omogućili da kupuju i konzumiraju siguran, kvalitetan i prije svega domaći proizvod s hrvatskih farmi.
Za sve informacije o našim marketinškim projektima ali i mogućim zajedničkim aktivnostima možete se javiti u HPA —Odjel za tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda na sljedeće kontakte: Mr. sc. Dubravka Živoder Petra Tudor, dipl.ing.agr. Josipa Pavičić, dipl.ing.agr. Načelnica odjela stručna savjetnica Viša stručna savjetnica Tel: 013903 157 01 3903 164 043 238 863 E-mail: trziste@hpa.hr
U želji za suradnjom, srdačno Vas pozdravljamo.
S poštovanjem”