JAVNI POZIV

za prikupljanje projekata/projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine

Lokalna akcijska grupa Baranja (u daljnjem tekstu: LAG Baranja) poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i institucije, građane i udruge/organizacije civilnog društva, vjerske zajednice koje se bave humanitarnim radom i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo s područja Baranje, da dostave svoje projektne prijedloge i ideje kao doprinos izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja.

Projektni prijedlozi trebaju dati jasan doprinos razvoju Baranje kao cjeline i trebaju biti vezani uz tematska područja :

· obnova i razvoj sela i poboljšanje kvalitete života na selu,
· razvoj poljoprivrednih gospodarstava,
· prerada poljoprivrednih proizvoda,
· razvoj ruralnog turizma i specifičnih oblika turizma,
· uvođenje sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode,
· razvoj lokalnih proizvoda i tržišta lokalnih proizvoda te
· poticanje svih oblika udrživanja

Pristigli projektni prijedlozi služit će za određivanje prioriteta i definiranje zajedničke strategije razvoja područja Baranje. Svi projektni prijedlozi i ideje koje budu u skladu sa definiranim prioritetima uvrstit će se u bazu projektnih ideja LAG Baranja i bit će sastavni dio Lokalne razvojne strategije kako bi se mogli prijavljivati na natječaje za dodjelu sredstava potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske u programskom razdoblju 2014.- 2020. godine te drugih Europskih strukturnih fondova i izvora financiranja.

Javni poziv otvoren je do 20. siječnja 2016. godine (srijeda) i provodi se isključivo s ciljem prikupljanja i izrade baze projektnih ideja, a vlasništvo nad projektnim prijedlozima će se u potpunosti poštivati. Svaki prijavitelj može prijaviti više projektnih ideja, a prijava projekta/projektne ideje/ulaganja/investicije dostavlja se isključivo putem obrasca za projektne ideje koji je dostupan na web stranicama LAG-a Baranja (www.lag-baranja.hr) ili se može zatražiti u uredu LAG-a Baranja, na adresi Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir.
Prijavitelji svoje projektne ideje mogu dostaviti na e-mail adresu: lag.baranja@gmail.com, putem pošte ili osobno u Ured LAG Baranja u Belom Manastiru.

Za svaki oblik pomoći pri popunjavanju obrasca i razradi projekte ideje kontaktirajte zaposlenike LAG Baranja pozivom telefona broj 031-333-813.

U Belom Manastiru, 29.12.2015. godine, Predsjednica LAG-a Baranja Ana Lazić

U nastavku obrazac za prijavu:
LAG-Obrazac za projektne ideje 2015