Javna nabava 2017-05-15T11:15:22+00:00

Projekt uređenja centra u Dardi

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj Općina Darda je dana 03.05.2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave radova na prometnom uređenju centra u Dardi, na službenim internetskim stranicama Općine Darda objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak (nacrt Dokumentacije o nabavi, troškovnik radova, tehnički opis predmeta nabave s pripadajućim nacrtima, te prijedlog ugovora o javnim radovima).

Prethodno savjetovanje je trajalo od 03. do 13. svibnja 2017. godine.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu i/ili prijedlog i/ili upit zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova na prometnom uređenju centra u Dardi objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Troškovnici Projektna dokumentacija
Preuzmi troškovnik
Mapa I projekta

Preuzmi Mapu I

Mapa II projekta

Preuzmi Mapu II

Mapa III projekta

Preuzmi Mapu III

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) Općina Darda dužna je objaviti izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave za svoje predstavnike. Potpisane izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa može pogledati klikom na poveznicu ispod.

Pregledaj izjave