Javna nabava 2017-07-17T08:49:08+00:00

Projekt “Dovršetak gradnje Kulturnog centra roma Baranje”

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Kulturni centar roma Baranje

Naručitelj Općina Darda je dana 07.07.2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave radova na dovršetku gradnje kulturnog centra Roma Baranje, na službenim internetskim stranicama Općine Darda objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak (nacrt Dokumentacije o nabavi, troškovnik radova, tehnički opis predmeta nabave s pripadajućim nacrtima, te prijedlog ugovora o javnim radovima).
Prethodno savjetovanje je trajalo od 07. do 14. svibnja 2017. godine.
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu i/ili prijedlog i/ili upit zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.
Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova na dovršetku gradnje kulturnog centra Roma Baranje objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Projektna dokumentacija

Arhitektonski projekt

Preuzmi

 

Projekt konstrukcije

Preuzmi

 

Projekt elektro instalacija

Preuzmi

 

Strojarski projekt

Preuzmi

 

Elaborat zaštite na radu

Preuzmi

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) Općina Darda dužna je objaviti izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave za svoje predstavnike. Potpisane izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa može pogledati klikom na poveznicu ispod.

Pregledaj izjave