Javna nabava 2017-11-20T13:50:16+00:00

Projekt “Dogradnja dječjeg vrtića “Radost” u Dardi”

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Kulturni centar roma Baranje

Javni naručitelj Općina Darda priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave izvođenje radova dogradnje Dječjeg vrtića „Radost“ u Dardi.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) na internetskim stranicama Općine Darda objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, Glavni projekt i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 28. studenog 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@darda.hr.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Projektna dokumentacija
Glavni projekt
Preuzmi
Izvedbeni projekt
Preuzmi
Nacrt dokumentacije o javnoj nabavi
Preuzmi
Nacrt troškovnika
Preuzmi

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) Općina Darda dužna je objaviti izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave za svoje predstavnike. Potpisane izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa može pogledati klikom na poveznicu ispod.

Pregledaj izjave