U listopadu 2014. godine donesen je novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14). Temeljem Zakona doneseni su i pravilnici kojima se uređuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.
Temeljem istih Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo je Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja NO za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
Rok za predaju financijskih izvješća je 1. ožujka 2016.
Izvješća se predaju FINA-i (u elektroničkom obliku i putem papirnatih obrazaca).
Udruge koje djeluju na području Općine Darda svoja su izvješća dužna dostaviti do kraja 15. veljače 2016. godine (obrazac PROR-POT).
Na dolje navedenim linkovima možete pronaći Upute i obrasce potrebne za izradu financijskog izvještaja.
Upute za izradu financijskih izvještaja (http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII%202015.PDF)
Potrebni obrasci (href=”http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje”)