Ideja o ponovnom pokretanju Glazbene škole u Dardi postoji već tri godine i konačno će darđanska djeca u rujnu krenuti na dodatno glazbeno obrazovanje. Podsjećamo, problem je bio u prostoru u Domu kulture, a ministarstvo nije dalo suglasnost iako je škola bila počela, pa je dio upisane djece krenuo u Umjetničku školu u Beli Manastir. Ministarstvu je trebalo skoro godinu dana za izdavanje rješenja o početku škole u Dardi. Ravnatelj Umjetničke škole Miloš Grubić tvrdi kako više nema prepreka za početak škole. (rb/ad)