Dokumenti 2017-04-21T12:07:40+00:00

FINANCIJSKI DOKUMENTI

OPĆI AKTI

STRATEŠKI DOKUMENTI

SLUŽBENI GLASNIK

Proračun za 2016. godinu
Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu
Preuzmi
Proračun za 2017. godinu
Preuzmi
Izvršenje proračuna do 30.06.2016.
Preuzmi
Izvještaj proračuna od 01.01.2016. do 31.12.2016.
Preuzmi
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana
Preuzmi
Godišnji plan nabave 2016.
Preuzmi
Izmjene godišnjeg plana nabave 2016.
Preuzmi
Pregled sklopljenih ugovora do 20.06.2016.
Preuzmi
Pregled sklopljenih ugovora do 31.12.2016.
Preuzmi
Godišnji plan nabave 2017.
Preuzmi
Plan razvojnih programa
Preuzmi
Poslovnik o radu Općinskog vijeća
Preuzmi
Statut Općine Darda
Preuzmi
Intervencijski plan Grada BM i Općine Darda
Preuzmi
Plan gospodarenja otpadom  
Preuzmi
Pročišćeni tekst 2016.
Preuzmi
Strategija razvoja 2016.-2021.
Preuzmi
Popis prioritetnih projekata
Preuzmi
Procjena ugroženosti stanovništva  
Preuzmi
Plan zaštite i spašavanja  
Preuzmi
Plan civilne zaštite
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi