FINANCIJSKI DOKUMENTI

OPĆI AKTI

STRATEŠKI DOKUMENTI

SLUŽBENI GLASNIK

Proračun za 2017. godinu
Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Preuzmi
Proračun za 2018. godinu
Preuzmi
Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu
Preuzmi
Proračun za 2019. godinu
Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Preuzmi
Proračun za 2020. godinu
Preuzmi
Vodič za građane
Preuzmi
Odluka o izvršenju proračuna
Preuzmi
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.
Preuzmi
Završno izvješće 2018.
Preuzmi
Obračun proračuna 2018. – razina 22
Preuzmi
Obračun proračuna 2018.
Preuzmi
Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu
Preuzmi
Završno izvješće 2019.
Preuzmi
Polugodišnji obračun proračuna 2020.
Preuzmi
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana
Preuzmi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Preuzmi
Godišnji plan nabave 2018.
Preuzmi
Izmjene godišnjeg plana nabave za 2018.
Preuzmi
Registar javne nabave za 2018. godinu
Preuzmi
Godišnji plan nabave za 2019.
Preuzmi
Izmjene godišnjeg plana nabave za 2019.
Preuzmi
2. izmjene godišnjeg plana nabave za 2019.
Preuzmi
Plan razvojnih programa
Preuzmi
Branko Nenadić
Preuzmi
Renato Kovač
Preuzmi
Poslovnik o radu Općinskog vijeća
Preuzmi
Statut Općine Darda
Preuzmi
Your Con
Cisterna
Preuzmi
Rovokopač
Preuzmi
Odvoz fekalija
Preuzmi
Odluka o grobljima
Preuzmi
1. izmjene i dopune
Preuzmi
2. izmjene i dopune
Preuzmi
Opći uvjeti
Preuzmi
Odluka o zakupu javnih površina
Preuzmi
Odluka o komunalnoj naknadi
Preuzmi
1. izmjene i dopune
Preuzmi
Odluka o komunalnom doprinosu
Preuzmi
Odluka o komunalnom redu
Preuzmi
Odluka o kom. doprinosu za legalizaciju
Preuzmi
Odluka o najvećem broju etaža za legalizaciju
Preuzmi
Odluka o zonama za legalizaciju
Preuzmi
Intervencijski plan Grada BM i Općine Darda
Preuzmi
Plan gospodarenja otpadom  
Preuzmi
Odluka o nepropisno odbačenom otpadu  
Preuzmi
Odluka o načinu prikupljanja otpada  
Preuzmi
Gospodarenje otpadom u kućanstvu  
Preuzmi
Razvrstavanje otpada  
Preuzmi
Pročišćeni tekst 2016.
Preuzmi
V. izmjene prostornog plana
Preuzmi
DPU romsko naselje
Preuzmi
UPU Đola
Preuzmi
Strategija razvoja 2016.-2021.
Preuzmi
Popis prioritetnih projekata
Preuzmi
Procjena ugroženosti stanovništva  
Preuzmi
Plan zaštite i spašavanja  
Preuzmi
Plan civilne zaštite
Preuzmi
Odluka o agroteh. mjerama
Preuzmi
Izvješće o stanju u prostoru
Preuzmi
Strategija razvoja turizma
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 7
Preuzmi
Sl. glasnik br. 8
Preuzmi
Sl. glasnik br. 9
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 7
Preuzmi
Sl. glasnik br. 8
Preuzmi
Sl. glasnik br. 9
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 7
Preuzmi
Sl. glasnik br. 8
Preuzmi
Sl. glasnik br. 9
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi