Dokumenti 2017-09-29T08:42:43+00:00

FINANCIJSKI DOKUMENTI

OPĆI AKTI

STRATEŠKI DOKUMENTI

SLUŽBENI GLASNIK

Proračun za 2016. godinu
Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu
Preuzmi
Proračun za 2017. godinu
Preuzmi
Izvršenje proračuna do 30.06.2016.
Preuzmi
Izvještaj proračuna od 01.01.2016. do 31.12.2016.
Preuzmi
Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana
Preuzmi
Godišnji plan nabave 2016.
Preuzmi
Izmjene godišnjeg plana nabave 2016.
Preuzmi
Pregled sklopljenih ugovora do 31.12.2016.
Preuzmi
Godišnji plan nabave 2017.
Preuzmi
Pregled sklopljenih ugovora u 2017. godini
Preuzmi
Plan razvojnih programa
Preuzmi
Poslovnik o radu Općinskog vijeća
Preuzmi
Statut Općine Darda
Preuzmi
Intervencijski plan Grada BM i Općine Darda
Preuzmi
Plan gospodarenja otpadom  
Preuzmi
Pročišćeni tekst 2016.
Preuzmi
Strategija razvoja 2016.-2021.
Preuzmi
Popis prioritetnih projekata
Preuzmi
Procjena ugroženosti stanovništva  
Preuzmi
Plan zaštite i spašavanja  
Preuzmi
Plan civilne zaštite
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi
Sl. glasnik br. 5
Preuzmi
Sl. glasnik br. 6
Preuzmi
Sl. glasnik br. 1
Preuzmi
Sl. glasnik br. 2
Preuzmi
Sl. glasnik br. 3
Preuzmi
Sl. glasnik br. 4
Preuzmi